Avrupa Birliği tarafından getirilen GDPR (General Data Protection Regulation/Genel Veri Koruma Tüzüğü) ve bu tüzüğün ülkemize uyarlanmış olan hali KVKK (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında parolaların kişiye özel bir bilgi olarak açık şekilde gösterilmesi, üçüncü şahısların erişimine açık olarak sunulması kesin olarak engellenmektedir.

Söz konusu düzenlemelere uymayan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal yaptırımlar uygulanmakta olup, düzenlemenin asıl hedefi siz kullanıcılarımızın özel verilerinin korunmasıdır.

Bu düzenlemelere bağlı olarak alan adı transferlerindeki e-posta onayı dahi alan adı sağlayıcıların işlem güvenliği kaynaklı itirazlarına rağmen kaldırılmış, sadece transfer kilidi ve transfer şifresi ile işlem yapılabilir duruma getirilmiştir.

Parola kaynaklı hesap problemlerinde “E-mail işlemleri” menüsünü kullanarak kullanıcı parolasını yeni bir şifre ile sıfırlayabilmeniz mümkün olmaktadır.

Niobehosting ailesi olarak anlayışınız ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

Bu konuda inceleyebileceğiniz referans bağlantılar aşağıdaki gibidir:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

General Data Protection Regulation (GDPR)

Microsoft Office365 tarafından kullanıcılara verilen özet bilgiler