.com.tr uzantılı alan adı satın almak istiyorsanız aşağıdaki belgeleri inceledikten sonra https://www.niobehosting.com/domain-sorgulama/com-tr-domain/ adresine girerek alan adı sorgulama ve kayıt işlemini Niobehosting güvencesi ile uygun fiyatlarla yapabilirsiniz.

Kişisel ve Kurumsal Alan Adları için Gerekli Belgeler

Kişisel (ad-soyad.com.tr) Alan Adı Tescili için Gerekli Belgeler

 • Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir.
 • Ancak bazı durumlarda T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi istenebilmektedir.

Ticari Amaçlı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu

Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:

 • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı

Vakıf, dernek ya da odalar için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”

Otel ve tatil köyleri için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”

Seyahat acenteleri için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”

Dershaneler için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”

Televizyon programları için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”

Film adları için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi

Sanatçılar için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi

Özel hastaneler için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”

İrtibat büroları için Gerekli Belgeler

 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan

Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi

Radyo ve televizyonlar için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı

Dergi ve gazeteler için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”

Süresiz yayınlar için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Yayının aslı

İlaç isimleri için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”

Çiftlikler için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”

Fuarlar için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”

Özel numaralar için Gerekli Belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formu
 • Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

Alan Adı Tahsis Formunu İndirmek için Tıklayınız. (.doc)

Alan Adı Tahsis Formunu İndirmek için Tıklayınız. (.doc)