Serve Resources From a Consistent URL, GTmetrix gibi site performansı ölçme araçlarında karşılaşılan sorunlardan biridir. Serve Resources From a Consistent URL, web sitesindeki kaynakların kalıcı URL’ler tarafından sunulmasını istemektedir. Serve Resources From a Consistent URL hatasının nedeni, URL yapılarında oluşan yanlış isteklerin sonucu olarak, sitenin olması gerekenden daha geç açılmasıdır.

Bu durum sitenin işleyişinin yanlış olduğunu göstermez ancak Serve Resources From a Consistent URL hatası, web sitesine ait varsayılan adres ile eklenen URL’nin yapısal farklılığını ortaya koymaktadır. Hatanın düzeltilmesi için tutarlı URL’ler tanımlanması gerekmektedir. Örneğin, sitede kullanılan bir görsel URL’si “/images/default.jpg” ve “https://niobehosting.com/images/default.jpg” olarak iki farklı şekilde tanımlandığında, her iki uzantı, iki ayrı istek olarak algılanacaktır. Bu durumda Serve Resources From a Consistent URL hatasını almak da kaçınılmaz olacaktır.

Tutarlı URL Nedir?

Web siteleri, belirlenmiş sayfalar için sabit URL’ler kullanmaktadır. Bu durum, site sayfasının yapısına ve site tasarımında kullanılan teknolojiye göre değişmektedir. Örnek olarak;

 • “http://www.niobehosting.com/hosting.php”
 • “http://www.niobehosting.com/hosting.html” gibi…

Bu tarz URL’lerin yapılandırılması için, hedefe yönelik olduğunun ve farklı görünümlerde de tutarlılık gösterdiğinin doğrulanması gerekmektedir. URL’ler, hedef süreçlerinde tüm aşamalarda aynı ise sorun yaratmaz. Aksi bir durumda, URL’ler hedefe yönelik farklılıklar gösteriyorsa, ilgili URL’lerin yapılandırılması gerekmektedir. Hedef URL’si hedefin ulaşacağı uzantıyı, istek URL’si ise URL kısmının alan adından sonra gelen bölümünü ifade etmektedir.

 • Hedef URL: http://www.niobehosting.com/
 • İstek URL’si: /hosting şeklinde belirtilmektedir.

Tutarlı URL oluşturmak için, hedef URL’lerin farklılık göstermediği konusunda emin olunması gerekmektedir.

Serve Resources From a Consistent URL Hatasının Oluşma Nedeni

Web sitesi linklerinin benzersiz URL’lerden oluşması oldukça önemlidir. Yapılandırılan bu sistem ile doğabilecek hataların ve gecikme sürelerinin önüne geçilmektedir. Web sitelerinde bazı durumlarda, spesifik bir kaynağa farklı URL’lerden erişim sağlanabilmektedir. Görsel URL’leri buna verilecek en somut örnektir.

Başka bir neden ise mevcut kaynağın, CSS ve JavaScript dosyaları ile site içerisinde birden çok sayfada paylaşılmasıdır. Web sitelerinde ilgili sayfalara tutarlı URL’ler sunulduğunda, sayfaların aynı kaynağa ulaştığından emin olunması gerekmektedir.

Serve Resources From a Consistent URL hatasının önüne geçmenin bir yolu da ilgili kaynağa tek bir URL atanması olmaktadır. Bir kaynak için oluşturulan tek URL, tarayıcıların yük boyutlarını da azaltır. Çünkü bu durumda tarayıcılar aynı kaynak için, ek bir kopya indirmekle uğraşmazlar. S

erve Resources From a Consistent URL hatasının oluşma nedenlerinden biri de tarayıcıların bir kaynağın önbellek içerisine alınıp alınmadığını gözetmeksizin, her URL için birden fazla HTTP isteği iletmesidir. Site performansını geliştirmenin yollarından biri de mevcut kaynağın farklı uzantılarla tekrar eden isteklerinin önlenmesidir. URL’lerin tutarlı şekilde oluşturulması, Serve Resources From a Consistent URL hatası almadan, site performansını yükseltmeyi sağlamaktadır.

Serve Resources From a Consistent URL Hatası Nasıl Çözülür?

Serve Resources From a Consistent URL hatasının çözümü, GTmetrix analiz sonuçlarında belirtilen sayfa seçeneklerinden, hangilerinin aynı dosyayı iki kez tanımladığı bulunması ile sağlanmaktadır. Bu şekilde sitenin kaynak kodlarından ilgili alanlar düzeltilerek, tutarlı bir URL oluşturulabilmektedir.

Hata düzeltme işlemleri sırasında, chache eklentilerinin devre dışı bırakılması, daha sağlıklı bir işlem adımı sunmaktadır. Hatalı URL tespit edildiğinde, site tasarım panelinde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Serve Resources From a Consistent URL sorunu genellikle görsel URL’lerinden kaynaklanmaktadır.

Görsel URL uzantıları aynı kaynak için farklı versiyonlar içeriyorsa, bu bir kaynağı çoklu seçenek olarak ortaya koymaktadır. Sitede barındırılan görsel URL’lerinin aynı olduğunun kontrol edilmesi, hatanın tekrar oluşmasını engellemektedir.

Sitelerde Yanlış Kaynak Kullanımı

Sitelerde karşılaşılan durumlardan biri de belirli bir kaynağın, birden fazla ana bilgisayar adı ve etki alanıyla kullanılmasıdır. Web sayfası her yüklendiğinde, kaynaklar çağrılmakta ve tanımlı URL’ler birden fazla indirilmektedir. Bu durum sitenin SEO (Search Engine Optimization) çalışmalarını olumsuz şekilde etkilemektedir. Sitelerde yanlış kaynak kullanımına neden olan 5 ana faktör bulunmaktadır. Bunlar;

 • Mevcut kaynağın, aynı web sitesinde iki ya da daha fazla alt alanda ya da alt dizinde, birbirinden farklı bağlantılarla paylaşıldığında
 • Benzer harici kaynak ya da kitaplık, iki ya da daha fazla eklenti tarafından kullanıldığında
 • Yanlış tanımlanmış URL kullanıldığında
 • CDN (Content Delivery Network) ayarlarında yapılan yanlış yapılandırmalarda
 • Temadan kaynaklı hatalarda

Kaynak Kullanımı Nasıl Düzeltilir?

Web sitelerinin performansını etkileyen sorunlardan biri olan yanlış kaynak kullanımı ve buna bağlı olarak alınan Serve Resources From a Consistent URL hatasının çözümü için alternatif yöntemler, aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

Yöntem 1 / Taşımak

Tutarsız URL sorunu genellikle, birden fazla alt alanda tanımlanan bağlantılar yolu ile paylaşılan görsellerden meydana gelmektedir. Örneğin;

 • /media/images.jpg
 • /alt site/media/images.jpg

Bu durumun çözümü için, ilgili dosyanın aynı web adresinde ve alt bölümünde barındırılması yerine, tek bir ana bilgisayar adı ile sunulmalıdır. Örneğin;

 • “niobehosting.com”
 • “subsite.niobehosting.com” gibi….

Sorunu bu şekilde çözmek, iki ayrı etki alanı yaratarak, birbirine bağlantılı ve verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Yöntem 2 / Yeniden Yazmak

Bazı durumlarda web sitelerinin hızlandırılması için yenilenen kaynaklara başvurulmaktadır. Bu durum, eklentilerin ve temaların statik kaynakları işlemeleri biçiminde gerçekleşir. İdeal durumda tüm site medya dosyaları, statik kaynak URL’lerini eklenti kullanımıyla ya da manuel olarak CDN ’lere taşımaktadır. Bu işleyiş web sitelerinde sorunsuz şekilde çalışsa da eklentiler ya da temaların bazı dosyaları, medya kitaplığından çıkabilmektedir. Bu nedenle, aynı dosyalar, etki alanı içerisinden çıkarılarak CDN’lere sunulmaktadır.

Sorunun çözümü için ise kaynakları yeniden yazmak ve tutarlı bir URL oluşturmak gerekmektedir. Bu yöntemde, temaya ait dosyadaki dosya yolu değiştirilmelidir. Bunu yapmanın nedeni, CDN ’de dosyalara yol göstermektir. Bu işlemler, site temasına göre farklılık gösterebilmektedir. Logo gibi görsel ayarları genellikle “header.php” dosyalarında barındırılır.

Arama satırları ile logo yolları tanımlanır ve CDN kaynak URL ile eşleştirilir. Tema dosyasına ait gerekli değişikliklerin yapılması için de alt temalardan yararlanılmaktadır. Web sitesine ait tüm URL’lerin tutarlı olduğundan emin olmak için “Better Search and Replace” eklentisinden yararlanabilmektedir.

Yöntem 3 / Yönlendirmek

Bir web sitesi “www.niobehosting.com” ve “niobehosting.com” adreslerinde barındırıldığında ya da siteye ait iki farklı sürümü iki ayrı adreste barındırdığınızda, bu durum yinelenen kaynaklarla sonuçlanmaktadır. Bunu uygulamanın farklı nedenleri olabilir. Ancak temelde, iki farklı web sitesi görüntülenmektedir.  Bu da sonuç olarak, birbiri ile bağlantılı ancak yinelenen iki web sitesine sahip olmak anlamına gelmektedir.

Farklı bir yöntem olarak, kaynaklar tutarlı bir URL’den yeniden yönlendirme yöntemi ile düzeltilebilir. Bu noktada bir sürüm seçilerek, diğerini yönlendirme yapmanız ideal bir çözümdür. Yönlendirmeler, tarayıcıların ve arama motorlarının, diğer tüm sürümleri göz ardı ederek, kaynak sürüme iletilmesini sağlamaktadır. Üzerinde çalışılan bir web sitesi içinde geçici bir yönlendirme yapılabilmektedir. Bu da kaynakların geçici sürelerle taşındığını ifade etmektedir.

Yöntem 4 / Kanonik Etiket

Kanonik etiket kavramı, arama motorlarının ilgili web sayfasının birden çok sürümü ile başa çıkması için oluşturulan, ilgili web sayfasına gömülü olan, küçük kod parçasını ifade etmektedir. Sorunun çözümü, kurallı etiket kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Ancak öncelikle Yöntem 3 ’de önerilen yönlendirme alternatifinin değerlendirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.

Kanonik etiket kullanımı sorunu ortadan kaldırmasa bile arama motorlarının siteye ait belirlenmiş bir sürümü tercih etmesini sağlamaktadır. Kanonik etiket kullanımı ile tutarlı bir URL tarafından sunulan kaynaklar düzeltilir. Kanonik etiket kodunda “rel=canonical” öz niteliğinden yararlanılarak, tercih edilen kaynağa ait bağlantı eklenmektedir. Bu işlem, etki alanlarının arasında benzer şekillerde kullanılmaktadır.

Yöntem 5 / Eklentiler

Bir web sitesinde birden fazla kaynak kullanıldığında, zaman zaman tutarlı URL uyarısı ile karşılaşılmaktadır. Bunun sebebi, birden fazla eklentinin kaynakları paylaşıyor olması ya da bir tek eklentinin ilgili URL’ye yeni bir kaynak eklemesi olmaktadır. Tanımlı eklenti ile tutarlı bir URL üzerinden sunulan kaynaklar düzeltilir. Sorunun çözümü için, sorunu yaratan eklentilerden biri seçilerek, devre dışı bırakılmalıdır.

Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri