İntranet, bir işletmenin bilgilerinin veya ağ kaynaklarının herhangi bir bölümünü, o işletme içinde güvenli bir şekilde paylaşmak için İnternet Protokolü teknolojilerini kullanan özel bir bilgisayar ağıdır. Bir intranet, bir işletme içindeki bireyler arasında bilgi ve kaynak paylaşımına izin verir ve belgeler, veri tabanları ve diğer kaynaklar gibi bilgileri paylaşmak için kullanılabilir.

İntranetler temel olarak, TCP/IP ve HTTP gibi internet ile aynı teknolojiler kullanılarak oluşturulur, ancak sadece işletme içindeki yetkili kullanıcılar tarafından, genellikle bir oturum açma adı ve parola aracılığıyla erişilebilir.

Bir intranet, iletişim, işbirliği ve bilgi yönetimi gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Şirket haberleri ve toplantı programları gibi dahili iletişim için kullanılabilir. Ayrıca belge yönetimi, proje yönetimi ve ekip takvimleri gibi işbirliği araçları için de kullanılabilir.

İntranetlere; masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere işletenin ağına bağlı herhangi bir cihazdan erişilebilir. Bu, çalışanların önemli bilgilere ve kaynaklara işletmenin herhangi bir yerinden erişmesine olanak tanıyarak üretkenliği ve işbirliğini artırabilir.

Özetle intranet, bir işletmenin üyeleri arasında kaynakları ve bilgileri paylaşmak için kullanılan, genellikle bir kullanıcı adı ve parola aracılığıyla erişilen ve iletişim, işbirliği ve bilgi yönetimi için kullanılabilen özel ve dahili bir ağdır.

İntranetin Kullanım Alanları Nelerdir?

Bir intranet, bir kuruluş içinde çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Yaygın kullanım durumlarından bazıları aşağıdakileri içerir:

1. İletişim

Bir işletme içindeki iç iletişimi kolaylaştırmak için bir intranet kullanılabilir. Bu, şirket haberlerini, toplantı programlarını ve çalışanlarla ilgili diğer bilgileri içerebilir.

2. İşbirliği

Çalışanların projeler üzerinde işbirliği yapmasına ve bilgi paylaşmasına olanak tanıyan araçlar sağlamak için bir intranet kullanılabilir. Bu, belge yönetimini, proje yönetimini, ekip takvimlerini ve ekip çalışmasını kolaylaştıran diğer araçları içerebilir.

3. Bilgi yönetimi

Bir kurum içinde bilgiyi merkezileştirmek ve paylaşmak için bir intranet kullanılabilir. Bu, belgeleri, eğitim materyallerini, en iyi uygulamaları ve çalışanlarla ilgili diğer bilgileri içerebilir.

4. Self-service Araçlar

Çalışanlara çevrimiçi formlar, dizinler ve SSS’ler gibi self servis araçlar sağlamak için bir intranet kullanılabilir; bu, çalışanların bilgilere erişmesine ve görevleri daha verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olabilir.

5. İnsan kaynakları

Çalışanların sosyal haklar, politikalar ve prosedürler gibi İK ile ilgili bilgilere kolay erişimini sağlamak, devam takibi ve performans değerlendirmeleri gibi İK ile ilgili işlevler için bir platform sağlamak için bir intranet kullanılabilir.

6. İş akışı otomasyonu

Faturalama, gider raporlama ve satın alma siparişleri gibi iş süreçlerini otomatikleştirmek için bir intranet kullanılabilir.

7. Dış kaynaklara erişim

Çalışanların müşteri portalları, tedarikçilerin siteleri ve sektöre özgü bilgiler gibi dış kaynaklara erişimini sağlamak için bir intranet kullanılabilir.

Özetle, bir intranet, bir işletme içindeki iletişimi, işbirliğini ve bilgi yönetimini geliştirmek, iş süreçlerini otomatikleştirmek, dış kaynaklara erişim sağlamak ve çalışanların self servisini iyileştirmek için kullanılabilir.

İntranetin Avantajları Nelerdir?

Bir intranet, bir işletmeye aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayabilir:

1. Geliştirilmiş iletişim

Bir intranet, çalışanların şirket haberlerine ve diğer ilgili bilgilere erişmesi için merkezi bir konum sağlayarak işletme içindeki iletişimi geliştirmeye yardımcı olabilir.

2. Artan işbirliği

Bir intranet, çalışanların projeler üzerinde işbirliği yapmasına ve bilgi paylaşmasına olanak tanıyan araçlar sağlayarak üretkenliği ve ekip çalışmasını artırabilir.

3. Gelişmiş bilgi yönetimi

Bir intranet, bilgileri bir işletme içinde merkezileştirebilir ve paylaşabilir, bu da çalışanların önemli bilgi ve kaynaklara erişmesini kolaylaştırır.

4. Artan verimlilik

Bir intranet, çalışanlara görevleri daha verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olabilecek self-servis araçlar sağlayabilir ve idari destek ihtiyacını azaltabilir.

5. Daha iyi güvenlik

Bir intranet, işletme içindeki yetkili kullanıcılarla sınırlandırılabildiği için hassas bilgilerin ve kaynakların paylaşılması için güvenli bir ortam sağlayabilir.

6. Maliyet tasarrufu

Bir intranet, işletmelerin kağıt tabanlı iletişim, seyahat ve diğer masraflara olan ihtiyacı azaltarak paradan tasarruf etmelerine yardımcı olabilir.

7. Geliştirilmiş çalışan katılımı ve memnuniyeti

Bir intranet, iki yönlü iletişim, işbirliği ve ilgili bilgi ve kaynaklara erişim için bir platform sağlayarak çalışan katılımını ve memnuniyetini artırabilir.

8. İyileştirilmiş müşteri hizmeti

Bir intranet, çalışanlara müşterilere daha etkin hizmet vermek ve ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermek için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayabilir.

Özetle, bir intranet, işletmelerin iletişimi, işbirliğini, bilgi yönetimini ve çalışan verimliliğini geliştirmesine yardımcı olurken aynı zamanda daha iyi güvenlik, maliyet tasarrufu ve iyileştirilmiş müşteri hizmetleri sağlar.

İntranet İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. İntranet internet olmadan çalışabilir mi?

İnternet, bir intranet bağlantısı sağlayan temel teknolojidir. İntranet ve internet, intraneti güvende tutmak için genellikle ayrı tutulur. İntranete erişmek için çalışan bilgisayarlarının işletmenizin yerel alan ağına (LAN) bağlı olması gerekir. Ayrıca bu bilgisayarların Safari, Firefox veya Internet Explorer gibi web tarayıcı yazılımına sahip olması da gerekir.

2. İnternet ve intranet arasındaki fark nedir?

İnternet, küresel olarak birbirine bağlı bir bilgisayar ağıdır ve herkes tarafından halka açık olarak erişilebilirdir. İntranet, yerel veya kısıtlı bir ağdır ve yalnızca bir işletme içindeki kişiler tarafından erişilebilirdir. Diğer bir büyük fark, intranetin bir işletme tarafından satın alınabilen veya lisanslanabilen bir hizmet olarak yazılım (SaaS) olmasıdır. İnternet tek bir kişiye veya işletmeye ait değildir, ancak şirketler veya hükümetler belirli bitlere sahip olabilir.

3. İntranet ve extranet arasındaki fark nedir?

İntranet’e sadece işletmenizdeki kişiler erişebilir. Bir extranet’e, kuruluşunuzdaki kişiler ve bunun dışındaki seçilmiş kişiler de erişebilir. Bayileriniz varsa bir extranet oldukça kullanışlıdır.

4. Bir intranetin amacı nedir?

Bir işletmenin intranet kullanmasının birçok nedeni olabilir. Temel olarak üretkenlik için bir intranet kullanılır. Amaç, çalışanları birbirine bağlamak, işbirliğini sağlamak ve iç iletişimi geliştirmektir. Bir işletmenin yapısına bağlı olarak bir intranet, sosyal engellerin aşılması gibi daha fazla sorunu çözebilir.