Yeni bir şirket kuracaksanız, doğru şirket yapısını seçmek kritik bir karardır. Birçok küçük işletme sahibi, esneklik ve basitlik için limited ve şahıs şirketi gibi iki popüler şirket türünü tercih eder.

Hangi şirket türüne karar vereceğiniz şirketinizin hedeflerine bağlı olarak değişecek olsa da, şirket yapınızı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli detaylar vardır:

  • Başlangıç maliyeti
  • Yasal düzenlemeler ve sizi nasıl etkileyeceği
  • Sorumluluk 
  • Vergilendirme 

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, bir ya da daha fazla gerçek kişi ile kurulabilen ve kurucusunun ya da ortaklarının sınırsız sorumluluğu olan tüzel bir şirket yapısıdır. Şahıs şirketinin sahibi ya da ortakları işletmenin borçlarından şahsen sorumludur. 

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket yani kısaca LTD, dünyadaki en popüler şirket türlerinden biridir ve bu tercih ülkemiz için de geçerlidir. Türkiye’de LTD kuran yatırımcılar, genellikle küçük veya orta ölçekli işletme sahipleridir. Genellikle basit kayıt prosedürü ve işletme kolaylığı için bu kurumsal yapı tercih edilir. Fakat popülerlik kazanmasının asıl nedeni, vergi avantajı ve ortakların sınırlı sorumluluğu gibi faydalardan kaynaklanmaktadır.

Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eğer siz de şahıs şirketi ya da limited şirket kurmayı planlıyorsanız, öncelikle bu şirket türleri arasındaki farkları bilmeniz gerekir.

Sizin için en önemli farklardan bazılarını aşağıda listeledik:

1. Kişisel Sorumluluk

Limited şirketi kurmanın en büyük avantajı, kurucularının sınırlı sorumluluğa sahip olmasıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, şirketinizle ilgili herhangi bir problem olduğunda, kişisel varlıklarınız güvence altında olur. 

Neden mi?

Çünkü limited şirket ayrı bir tüzel kişiliktir. Bu yüzden, şirket, şirket kurucularından ve yöneticilerinden tamamen ayrıdır.

Şirketle ilgili herhangi bir borç, kayıp veya yasal talep, şirketin sahiplerinin veya yöneticilerinin değil, şirketin sorumluluğundadır.

Bir hissedar olarak, sahip olduğunuz hisselerin itibari değerinden fazlasını ödemekle ilgili yasal bir zorunluluğunuz olmaz. Şirketinizin iflas etmesi ve alacaklılarına ödeme yapamaması durumunda, yalnızca hisselerinizin itibari değeri kadar katkıda bulunmanız gerekir. Bunun da ötesinde, kişisel varlıklarınız korunur.

Bununla birlikte, şirket borçlarından kişisel olarak sorumlu olmanıza neden olabilecek (dolandırıcılık veya haksız ticaret gibi) nadir durumlar da vardır.

Öte yandan, bir şahıs şirketiniz varsa, çok daha yüksek bir risk taşır ve her türlü ticari borç, kayıp ve yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu tutulursunuz. Eğer şahıs şirketi sahibiyseniz, sizinle işiniz arasında bir ayrım yoktur. İşletmenin borcu varsa, siz de borçlu sayılırsınız. Bu nedenle, eviniz ve tasarruflarınız dahil olmak üzere kişisel varlıklarınıza, alacaklılarınıza ödeme yapmak için el konulabilir.

Yükümlülük iddialarına yol açabilecek yüksek değerli ürün veya hizmet sağlamayı planlıyorsanız, sınırlı sorumluluk çok önemlidir. Limited şirket olarak işinizi yürütürken böyle bir durum ortaya çıkarsa, şirkete kişisel bir garanti vermediğiniz veya haksız ticaret veya diğer suçlardan suçlu bulunmadığınız sürece, bu yükümlülükleri karşılamak için kendi varlıklarınızı kullanmak zorunda kalmazsınız.

2. Yönetim Yapısı

Bir limited şirket, bir veya daha fazla ortağa ait olabilir. Şirket genellikle ortaklar tarafından yönetir, ancak günlük işlemleri yürütmek için bir yönetici de atanabilir.

Bir LTD ortaklığı ve yürütülme şekli, şirket sözleşmesi olarak bilinen yasal bir belgeyle düzenlenir.

Şahıs şirketleri ise, genellikle bireysel olarak kurulan şirketlerdir. Şirketin ortakları olabilir, ama ortaklık devri kolay ilerleyen bir süreç olmadığı için şahıs şirketlerinde ortaklık çok sıcak bakılan bir konu değildir. Ayrıca tüm ortakların onayı olmadan ortaklık payı 3. kişilere satılamaz ya da devredilmez.

3. Kurulum Süreci ve Başlangıç Masrafları

Limited şirket kurmak şahıs firması kurmaya göre daha uzun sürer. Limited şirket 2-3 gün gibi bir sürede kurulurken, şahıs şirketi 1 gün içinde kurulabilir ve ticari faaliyetlerine hemen başlayabilir.

Ayrıca limited şirketler en az 10.000 Türk Lirası sermaye ile kurulur ve şirketin kuruluş maliyeti ortalama 2.500 – 4000 TL arasında değişir. Fakat şahıs şirketlerinde sermaye şartı aranmaz ve şirketin kuruluş maliyeti ortalama 1.000 -1.500 TL’dir.

4. Vergilendirme

Türkiye’deki limited şirketler şu anda kârları üzerinden yalnızca %25 Kurumlar Vergisi öderken, şahıs şirketleri kârları üzerinden %15 – 40 Gelir Vergisi öder. Bu yüzden, limited şirketler vergi planlaması için daha fazla esneklik sağlar.

5. Prestij

Şirketiniz limited şirket olarak yapılandırılmışsa, mesleki statünüz ve imajınız yükselir. Bu daha yerleşik, daha büyük veya daha güçlü olma algısı; müşterilerin, tedarikçilerin ve hatta çalışanların davranışlarını bile etkiler.

Fakat şahıs şirketleri, kurumsal şirket imajı veremediği için bankalar ve firmalar tarafından çok fazla ciddiye alınmaz. Limited şirketler ise şahıs şirketlerine oranla bankalar açısından da daha prestijli görünür.

6. Yönetim

Limited şirketin yönetimi çok daha karmaşıktır. Şirketten çekilen her türlü paranın doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi gerekir. Toplantı tutanakları, yöneticiler ve hissedarlar tarafından alınan kararlar da dahil olmak üzere tüm süreçlerin resmi kayıtlarını tutmanız gerekir. 

Limited şirketlerde, şirketle ilgili basit bir değişiklik yapmak bile ortak karar almayı, bu kararı noterde onaylatmayı ve ticaret sicil gazetesinde yayınlatmayı gerektirir. Tüm bu süreç ücretlidir. Oysa şahıs şirketlerinde bu tür işlemler bir dilekçe ile halledilebilir. 

7. Kapatma İşlemleri

Şahıs şirketlerinin kapatılması, limited şirkete göre daha kolaydır. Şahıs şirketlerinin kapatılma süresi 1 gün iken, limited şirketinin kapatılma süresi ortalama 1 yılı bulabilir.

Yukarıda sizin için şahıs ve limited şirketler arasındaki tüm farklara değindik. Hangi yapının sizin için doğru yapı olduğunu düşünüyorsanız, hedeflerinizi tekrar dikkatlice değerlendirin ve eğer gerçekten içinize siniyorsa kurulum aşamasına geçin.