Limited şirket (Limited liability company) yani kısaca LTD, dünyadaki en popüler şirket türlerinden biridir ve bu tercih ülkemiz için de geçerlidir. Türkiye’de LTD kuran yatırımcılar, genellikle küçük veya orta ölçekli işletme sahipleridir. Genellikle basit kayıt prosedürü ve işletme kolaylığı için bu kurumsal yapı tercih edilir. Fakat popülerlik kazanmasının asıl nedeni, vergi avantajı ve ortakların sınırlı sorumluluğu gibi faydalardan kaynaklanmaktadır.

Limited Şirketin Avantajları Nelerdir?

Limited şirket olarak ticaret yapmanın başlıca nedenleri sınırlı sorumluluk, sabit vergi oranı ve profesyonel statüdür. Bununla birlikte, limited şirketlerin başka avantajları da bulunmaktadır. 

Aşağıda, limited şirkete dair tüm avantajları sizin için listeledik:

1. Kişisel sorumluluğu en aza indirir

Limited şirketi kurmanın en büyük avanajı, ortaklarının sınırlı sorumluluğa sahip olmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, bir limited şirket sahibi veya ortağıysanız, şirketiniz herhangi bir problemle karşılaştığında, kişisel varlıklarınız güvendedir. Bu durum, limited şirketin ayrı bir tüzel kişilik olarak muamele görmesinden kaynaklanır. Yani limited şirket kendi başına yasal bir kişidir. Bu nedenle, işletme, ona sahip olan ve onu yöneten insanlardan tamamen ayrıdır.

Şirketle ilgili herhangi bir borç, kayıp veya yasal talep, şirketin sahiplerinin veya yöneticilerinin değil, şirketin sorumluluğundadır.

Bir hissedar olarak, sahip olduğunuz hisselerin itibari değerinden fazlasını ödemekle ilgili yasal bir zorunluluğunuz yoktur. Şirketinizin iflas etmesi ve alacaklılarına ödeme yapamaması durumunda, yalnızca hisselerinizin itibari değeri kadar katkıda bulunmanız gerekir. Bu şekilde kişisel varlıklarınız korunur.

Bununla birlikte, şirket borçlarından kişisel olarak sorumlu olmanıza neden olabilecek (dolandırıcılık veya haksız ticaret gibi) nadir durumlar da vardır.

Öte yandan, limited değil de bir şahıs şirketiniz varsa, çok daha yüksek bir risk taşır ve her türlü ticari borç, kayıp ve yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu tutulursunuz. Eğer şahıs şirketi sahibiyseniz, sizinle işiniz arasında bir ayrım yoktur. İşletmenin borcu varsa, siz de borçlu sayılırsınız. Bu nedenle, eviniz ve tasarruflarınız dahil olmak üzere kişisel varlıklarınıza, alacaklılarınıza ödeme yapmak için el konulabilir.

Yükümlülük iddialarına yol açabilecek yüksek değerli malzeme veya hizmet sağlamayı planlıyorsanız, sınırlı sorumluluk çok önemlidir. Limited şirket olarak işinizi yürütürken böyle bir durum ortaya çıkarsa, şirkete kişisel bir garanti vermediğiniz veya haksız ticaret veya diğer suçlardan suçlu bulunmadığınız sürece, bu yükümlülükleri karşılamak için kendi varlıklarınızı kullanmak zorunda kalmazsınız.

2. Profesyonel görünmenizi sağlar

Limited şirket olarak ticarete başladığınızda, imajınız oldukça profesyonel görünür. İşletmenizin faaliyetleri, sahiplik yapısı ve iç yönetimi, şahıs şirketi olarak faaliyet gösterdiğiniz zamankiyle aynı olsa da, limited şirketler çok daha fazla itibar görür ve daha iyi bir izlenim yaratır.

Her ne kadar limited şirketlerin daha karmaşık muhasebe ve raporlama gereksinimleri olsa da, kurumsal ayrıntıları ve hesapları, diğer işletmeler ve genel halk tarafından denetlenebilecekleri kamuya açık kayıtlarda yayınlanır.

Kurumsal şeffaflığın faydalarıyla birleşen daha profesyonel bir imaj, işletmenize aşağıdakiler gibi birçok açıdan da fayda sağlayabilir:

 • Yeni müşteriler ve yatırımcılar çekmek
 • Daha geniş bir kredi fırsatı yelpazesine erişim
 • Farklı konumlara veya pazarlara genişleme
 • Değerli ve güvenilir bir marka kimliği yaratmak
 • Sektörünüzdeki diğer işletmelerle eşit bir alandda rekabet etmek

3. Sabit oranda vergilendirilirsiniz

Türkiye’deki limited şirketler şu anda kârları üzerinden yalnızca %25 Kurumlar Vergisi öderken, şahıs şirketleri kârları üzerinden %15 – 40 arasında Gelir Vergisi öder. Bu yüzden, limited şirketler vergi planlaması için daha fazla esneklik sağlar.

4. Şirketiniz ayrı yasal kimliğe sahip olur

Bir şahıs şirketi yapısının aksine, limited şirket, sahiplerinden ve yöneticilerinden tamamen ayrı bir kimliğe sahip, kendi başına tüzel bir kişiliktir. Yani bir limited şirket kendi adına sözleşmeler yapabilir ve kendi borç ve yükümlülüklerinden sorumlu tutulur.

Sahipler, şirketin yükümlülüklerinin tamamından ziyade, yalnızca ödenmemiş hisse senetlerinin veya kişisel garantilerinin değerinden sorumludur. Bir şirket iflas ederse, hissedarlar veya yöneticiler iflas etmez, iflas ilan edilen işletmenin kendisidir.

Ayrıca bu, şirketlerin sürekli halefiyetten yararlandıkları ve asıl üyelerin ölümü veya mülkiyeti sonrasında hayatta kaldıkları anlamına gelir. İşletme, herhangi bir zamanda başkalarına satılabilir veya devredilebilir. Böylece şirketin, müşteriler ve çalışanlar için minimum kesinti ile varlığını sürdürmesini sağlanır. 

5. Güvenilirlik sağlar

Limited şirket yapısının profesyonel statüsü, işinize prestij ve güvenilirlik katar. Aslında, belirli işletmeler ve ajanslar (özellikle BT, finans ve inşaat sektörlerinde) yalnızca diğer anonim işletmelerle ilişki kurmaya hazırdır. Bu genellikle verdikleri sözleşmelerde yer alan risk seviyesinden kaynaklanır.

Örneğin, hassas bilgiler, karmaşık BT projeleri veya büyük ölçekli inşaat sözleşmeleri ile uğraşıyorsanız, bu tür işlerle ilişkili risk yüksek olduğu için müşteriler tüm şirketlerden sınırlı sorumluluk koruması talep eder.

Çoğu durumda, şahıs şirketleri bu tür sözleşmeler için dikkate alınmaz, bu nedenle limited şirket gerçekten rekabet avantajınızı artırabilir.

6. Yatırım ve kredi imkanları sağlar

Ortakların veya yöneticilerin kendi mülklerine karşı teminat sağlamasına gerek kalmadan bir şirket için kredi temin etmesi şahıs şirketine oranla çoğu zaman daha mümkündür.

Limited Şirketin Organları

Limited şirketin 2 organı vardır: Genel Kurul ve Müdürler Kurulu.

1. Genel Kurul

Kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya (örn: şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerin seçilmesi, denetçinin seçilmesi, şirketin feshi, vb.) münhasıran yetkili olan organdır.

2. Müdürler Kurulu

Temel olarak şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır. Şirketin tek müdürünün olması mümkündür. Müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur. Müdürlerin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olma şartı bulunmamaktadır

Limited Şirket Kurulum Adımları

Yukarıda basit kurulum adımları ve kolaylığı sebebiyle limited şirketin ülkemizde ne kadar çok tercih edildiğinden bahsetmiştik.

Peki limited şirket kurulum adımları nelerdir? Limited şirket kurmak için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri sizin için derledik: 

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • Limited şirket en az 10.000 Türk Lirası sermaye ile kurulabilir. Ana sermaye 10.000’in altında olamaz ama üstünde olabilir. Şirket ortaklarının koyacağı sermaye en az 25 TL veya katları olmalıdır.
 • Limited şirket en az 1 en fazla 50 ortağa kadar kurulabilen bir şirket türüdür.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

 • Kuruluş bildirim formu (Şirket merkezinin adresi, şirketin unvanı, şirket sermaye tutarı, sermaye oranları, şirket temsilcisi vb. bilgileri içeren)
 • Ortaklarının her birine ait 2 adet ikametgâh belgesi, kimlik fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. Şirket müdürlerinin imza beyannameleri
 • Dilekçe
 • Noter tasdikli sözleşme
 • Oda kayıt beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösteren ödeme belgesi

LTD, şirket sözleşmesinin öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden sonra, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicili’ne tescil başvurusu yapılır. Başvuru tüm yöneticiler tarafından imzalanır.

TTK’nın (Türk Ticaret Kanunu) 587. maddesine göre LTD, şirket sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içinde şirket merkezinin yeri Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 

Ticaret Sicil kaydı için istenen gerekli belgeler aşağıdaki şekildedir:

 • Mersis kayıt ve talep numarasını gösteren belge
 • Oda Kayıt Beyannamesi (tüm ortakların fotoğraflarının bulunduğu)
 • Şirkette yabancı bir ortak varsa, firma kuruluş bildirimi
 • Dilekçe

Belgeleri tamamlayıp, şirketi kurmak istediğiniz ile bağlı ticaret odasına gittiğinizde; gerekli harçların ödemeleri yapmanız gerekir.

Limited Şirket, 588 inci madde uyarınca ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Limited Şirket İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. Şirket kuruluşunda sermayenin bankaya yatırılması zorunlu mu?

Limited şirketlerde tescilden önce bankaya para yatırılması ve bloke edilmesi zorunluluğu yoktur.

2. Limited şirket sermayesi en az ne kadar olmalı?

Limited şirket en az 10.000 Türk Lirası sermaye ile kurulur ve şirketin kuruluş maliyeti ortalama 2.500 – 4000 TL arasında değişir.

3. Limited şirket kaç TL sermaye ile kurulur?

Limited şirket kurmak için en az 10.000 Türk Lirası sermayeniz olması gerekir.

4. Ltd Şti kurmak ne kadar tutar?

Ltd Şti kurmak için en az 10.000 Türk Lirası sermayeniz olması gerekir.

5. Limited şirket süresiz kurulabilir mi?

Limited şirketler en fazla 99 yıl süreyle kurulabilir.

6. Limited şirket en az kaç ortak olmalıdır?

Limited şirketin ortak sayısı en az 1, en fazla 50 kişi olabilir.

7. Limited şirkette ortak sayısı 1 e düşerse ne olur?

Limited şirkette 1 ortak kalması durumunda, şirket tek ortaklı bir yapıya sahip olur.

8. Limited şirketlerde ortaklık sayısı kaç kişiyi aşamaz?

Limited şirket, ortak sayısına üst sınır getirilmiş olan tek şirkettir. TTK m. 574 uyarınca, limited şirketlerde ortakların sayısı elliyi geçemez.

Şirket Kurulumu Yaptıktan Sonra Yapmanız Gereken 5 Şey 

Şirket kurulumunuzu yaptıktan sonra daha profesyonel görünmeniz ve rekabette bir adım öne geçmeniz için yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Şimdi adım adım bunlar inceleyelim:

1. Alan adı

Web sitesi kurmak için öncelikle bir alan adı yani domain seçmeniz gerekir. Seçiminizi yaparken alan adınızın hem işletme adınızla eşleşmesi hem de müşterilerinizin kolay hatırlayacağı bir isim olması önemlidir. 

.Com, .co, .net, .online, .site vb. çeşitli uzantılar vardır, ancak işletmeler için en yaygın olanı .com.tr’dir. Bu nedenle, temel bir .com.tr web sitesi seçmek iyi bir fikirdir. Eğer com.tr uzantılı bir alan adı satın almak istiyorsanız, istediğiniz alan adı ile ticari ünvanınızın aynı olması gerekir. Ancak yine de diğer alan uzantılarıyla da çalışabilirsiniz.

Web sitenizi nerede barındırmayı veya kurmayı seçerseniz seçin, bir domain kayıt şirketinden bir alan adı satın almanız gerekir.

Peki “Nereden bir alan adı satın alabilirim?” diyorsanız, hosting ve domain sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Niobe Hostinge gelerek işletmeniz için en uygun alan adını seçebilir, uygun fiyatlardan ve profesyonel yönetim desteğinden yararlanabilirsiniz.

2. Hosting

Alan adınızı seçtiniz, şimdi sırada hosting planı seçimi var. Uygun fiyatlardan ve profesyonel yönetim desteğinden faydalanmak isterseniz, Niobe Hosting’e gelerek işletmeniz için en uygun hosting planını seçebilirsiniz.

Web sitenizde satış yapmayı düşünmeyen bir işletmeyseniz, paylaşımlı bir barındırma planı kullanabilirsiniz. Fakat çevrimiçi bir mağaza veya insanların ödeme bilgilerini gireceği başka bir alan için bir web sitesi oluşturuyorsanız, VPS gibi daha kapsamlı planlar seçebilirsiniz.

3. Web Sitesi

Domain ve hosting planınızı seçtikten sonra sıra geldi web sitesine… 

Web sitenizi tasarlatmak için 2 yolunuz var: Ya kendi web geliştirme ekibinizle profesyonel bir web sitesine sahip olacaksınız ya da herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan kolayca bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanıyan bir yazılım aracı kullanacaksınız.

İlk alternatif muhtemelen web sitesi için bütçesi olmayan işletmeler için uygun olmayacaktır, böyle bir durumda iyi bir web sitesi tasarım aracı, çok fazla harcama yapmadan kendi sitenizi oluşturmanıza olanak tanır.

Hazır web sitesi tasarım aracı ile kendi web sitenizi oluşturmak, yalnızca birkaç saatinizi alır. 

https://www.niobehosting.com/hazir-site/ buradan aracı inceleyebilir hızlı bir şekilde web sitenizi hazırlayabilirsiniz.

4. Kurumsal E-posta

Hotmail, Gmail veya Yahoo gibi ücretsiz e-posta servis sağlayıcıları, kurumsal e-posta ihtiyaçlarınız için kolay bir çözüm gibi görünse de, ücretsiz hesaplar, kurumsal bir e-posta adresinin profesyonelliğinden ve kalitesinden yoksundur. Fakat, şirketinizin adının yanında sizin adınızı da taşıyan bir kurumsal e-posta hesabınız olduğunda, bu, markanızın güvenilirliğinin artmasına ve bir marka imajı oluşturmanıza yardımcı olur.

Niobe Hosting, işletmeniz için kurumsal bir e-posta hizmetinin değerli olduğunu bilir. Bu yüzden sadece web hosting planlarında değil, ayrı bir hizmet kalemi olarak da kurumsal e-posta planları sunar. Şu anda bir Niobe Hosting müşterisi olmasanız bile, web sitenizi taşımadan düşük bir maliyetle, “Kurumsal E-posta” planlarımızdan yararlanabilirsiniz.

5. Alan Adı ve Marka Tescili

Bir marka adına karar verdikten sonra, başka birinin ticari marka haklarını ihlal etmeyeceğinizden emin olmanız gerekir. Gelecekte işletme adınızı değiştirmek zorunda kalmaktan ve muhtemelen maddi tazminat ödemekten kaçınmak istiyorsanız, marka tescili ve patent işlemlerini yapmanız gerekir. 

Marka adınız için alan adı almak, marka tescili yaptırmak ve .com.tr uzantılı domain tescili işlemleriniz için buraya tıklayarak web sitemize ulaşabilirsiniz.

Yukarıda sizin için limited şirketler ile ilgili tüm detaylara değindik. Limited şirketin sizin için doğru yapı olduğunu düşünüyorsanız, hedeflerinizi tekrar dikkatlice değerlendirin ve eğer gerçekten içinize siniyorsa kurulum aşamasına geçin.