Integrated Services Digital Network’ün kısaltılmış hali olan ISDN, geleneksel PSTN (Kamusal Anahtarlı Telefon Ağı) devreleri üzerinden telefon ve video görüşmeleri yapmak; veri ve diğer ağ hizmetlerini iletmek için dijital iletimi kullanan bir dizi iletişim standardıdır.

1980’lerde ITU-T tarafından geliştirilmiştir. Bunlar, bölgesel telefon operatörleri tarafından sunulan dijital telefon ve veri taşıma hizmetleridir. ISDN, OSI modelinin fiziksel, veri bağlantısı ve ağ katmanlarını içerir.

ISDN, aslında telefon şirketleri tarafından sunulan bir dizi iletişim protokolüdür. ISDN’nin temel amacı, kullanıcılara tam entegre dijital hizmetler sağlamaktır. Bunlar, telefon ağının dijital hizmetlerini içerir. ISDN, verilerin mevcut telefon kabloları üzerinden gönderilmesine izin verir. Bu veriler video, ses ve metin formundaki dosyalardır. ISDN’nin ana hedefi, WAN’lardan (Wide Area Network) dünya çapında uçtan uca bağlantı sağlamaktır. ISDN’nin diğer bir amacı da sesli ve sesli olmayan hizmetlerin bir kombinasyonunu sağlamaktır.

ISDN Nasıl Çalışır?

ISDN, geleneksel bakır telefon hattını birden çok dijital kanala ayırır. Bu kanallar aynı anda tek bir bakır hat üzerinde çalışarak birden fazla telefonun, tek bir fiziksel hat kullanarak aynı anda arama yapmasına ve almasına olanak tanır.

2 ana ISDN türü vardır: BRI veya PRI.

1. BRI

BRI, Basic Rate Interface (Temel Hız Arayüzü) anlamına gelir ve öncelikle ses dereceli telefon hizmetleri için kullanılan bir ISDN yapılandırmasıdır. 64 kbit / s’de 2 B kanalından (taşıyıcı kanallar) ve 16 kbit / s’de 1 D kanalından (delta kanalı) oluşur.

Bunu basit terimlere ayırırsak: Ses ve kullanıcı verileri için bir B kanalı kullanılır. Bir D kanalı; veri, paket ağ iletişimi ve kontrol ve sinyallemenin bir kombinasyonudur. Bu kanallar bir araya geldiğinde BRI’nin bilgi aktarımını kontrol etmesine yardımcı olur. BRI birçok ülkede kullanılmaktadır ve tipik olarak yerleşim bölgelerinde veya küçük işletmelerde kurulur.

2. PRI

PRI, Primary Rate Interface (Birincil Hız Arayüzü) anlamına gelir ve ISDN ağı ile bir kullanıcı arasında çoklu Digital Signal Zero (DS0) hizmetleri ve verileri taşımak için kullanılır. PRI genellikle büyük şirketler, ofisler ve işletmeler tarafından kullanılır.

ISDN’nin Avantajları Nelerdir?

1. ISDN, videoyu, sesi, metni ve verileri aynı anda çalıştırabilir.

2. ISDN’nin çağrı kurulumu analog modemden daha hızlıdır.

3. Daha yüksek veri hızları sağlar.

4. ISDN, tamamen dijital hizmetler sağlar, bu nedenle hata olasılığı çok düşüktür.

ISDN Alternatifi: VoIP

ISDN, etkili bir ticari iletişim hizmeti gibi görünse de, piyasadaki en uygun maliyetli seçenek değildir. ISDN’ye popüler bir alternatif, IP  üzerinden ses taşıma yani VoIP’dir. Bir VoIP telefon sistemi, ses sinyallerini dijital sinyallere dönüştürür ve bir internet bağlantısı aracılığıyla bir kullanıcıdan diğerine iletir.

Bu şekilde VoIP, kullanıcıların fiziksel bir telefon hattına ihtiyaç duymadan arama yapmasına ve almasına olanak tanır. Ek olarak, kullanıcılar bu hizmeti herhangi bir yerden ve seçtikleri herhangi bir cihaz aracılığıyla çalıştırabilir, bu da ticari iletişimleri daha güvenilir ve erişilebilir hale getirir. 

VoIP Telefon Sistemi Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

1. Maliyet etkinliği

VoIP, kullanıcıların yerel numaralara, uluslararası ücretsiz numaralara ve daha fazlasına erişimi için düşük paket fiyatlar sağlar.

2. Özellikler

VoIP ile aşağıdakiler gibi çeşitli gelişmiş sanal iletişim araçlarına erişim kazanabilirsiniz:

  • Uluslararası çağrı yönlendirme
  • Farklı bölümler için uzantılar
  • Yaratıcı ve etkili çağrı yönetimi araçları
  • Dinamik arayan kimliği ile giden arama
  • Arama kaydı
  • Çağrı analizi

3. Erişilebilirlik ve Esneklik

Her yerden ve cihazdan erişilebilir olursunuz. Güvenilir bir telefon sistemi kullanarak uzaktan çalışmayı mümkün hale getirebilirsiniz.

4. Ölçeklenebilirlik

Yeni VoIP hatları kurmak, yeni bir bağlantı kurmak anlamına gelmez. Daha çok bir cihaza hızlı bir şekilde bağlanabilen yeni bir kullanıcı adı almak gibi düşünebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

1. ISDN ve PSTN arasındaki fark nedir?

ISDN ve PSTN arasındaki temel fark, birincisinin dijital hatları, ikincisinin ise analog hatları kullanmasıdır. PSTN hem sesi hem de veriyi geleneksel bakır hatlar üzerinden bir ağ üzerinden iletirken, ISDN, PSTN’den farklı olarak tek bir hat üzerinden birden çok kanalı ve uygulamayı çalıştırabilir. Genel olarak, ISDN daha kalitelidir ve PSTN’den daha fazla hizmet sunar.

2. ISDN ve DSL arasındaki fark nedir?

Hem ISDN hem de DSL (Digital Subscriber Line) aynı tür ağ üzerinde çalışır ve sinyalleri bakır kablolar üzerinden taşır. İkisi arasındaki temel fark, ISDN hatlarının, hattın her iki ucunda da bir adaptör gerektirdiğinden, kurulum yapılması gerekir. DSL, bir modemle birlikte mevcut telefon hatlarını kullanır. Evde veya organizasyonda halihazırda bir hat olduğu sürece kablo kurulumuna gerek yoktur.

3. ISDN’nin alternatifleri nelerdir?

ISDN, IP teknolojisi ile değiştirilecek, VoIP ve SIP – Session Initiation Protocol (Oturum Başlatma Protokolü) en iyi ve tercih edilen seçenekler olacaktır.