İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte dünyamız, baş döndürücü bir hızla değişmeye ve dönüşmeye başladı.

Bu değişim bizi “Bilgi ve teknoloji” üzerine inşa edilmekte olan bir gelecek için küresel ağlarda yolculuğa zorladı…

Kuşkusuz ki internetin fırsatlarını ön görerek hızlı davrananlar bu yolculuğa daha kolay adapte oldu. Önemini yeni yeni anlamaya başlayanlar ise gelişim karşısında ya bocalıyor ya da küresel ağlara takılıp çırpınıyorlar!

Bilişim çağının çocukları ise aldı başını gidiyor…

İnternet Dediğin Uçsuz Bucaksız Bir Köy!

İlginçtir,  internet toplumların kültürel dinamiklerini sinsice yerle bir ederken, diğer yandan da insanlığıbirlikte yaşamaya,  bu yolculuğu birlikte yapmaya mecbur bırakıyor.

Mc Luhan’ın  “Dünya artık küresel bir köy” sözleri,  internetin sınırları belirsiz, zamana ve mekâna bağlı olmayan bu yeni yaşam biçimini anlatıyor olsa gerek!

Bir an için sosyal medya hesaplarımızı bu köydeki evlerimiz gibi düşünelim!

Takipçilerimiz,  acımızı,  mutluluğumuzu,  duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız komşularımız gibi olmadı mı!

DM, SMSe-posta  ve daha nice uygulama evimizin misafir odasına dönüştü adeta…  Birbirimizi ağırlıyoruz…

Sevgi, saygı, kin, nefret, acı, mutluluk, gözyaşı,  kahkaha ne ararsan var bu köyde…

Bazen bizimle aynı fikirde olmadığı için hakaret eden köyün delileriyle, bazen de evlerimizi başımıza yıkmaya çalışan ağ korsanlarıyla mücadele ediyoruz…

Yeri geliyor; klavyelerimiz silah, tuşları,  birer kurşun misali kelimelerimizle vuruyoruz birbirimizi.

Uzaktan eğitimle okullara gidiyor,  e-ticaretle ekmeğimizi kazanıyoruz… 

Sanal Yolculuğumuzun Konforu;

İnternet Hızımız

Kuşkusuz ki bu bilişim yolculuğumuzu daha konforlu hale getirecek en önemli unsurlardan biri de internet hızımızdır. Özellikle ekmeğini internet üzerinden yaptığı ticaretle kazananlar için hız konusu önemli oluyor.

Nasıl ki daha yaşanabilir kentler için Yerel Yönetimlerin sağlaması gereken zorunlu hizmetler varsa  bu köyde de  web hizmetleri konforlu yaşam için olmazsa olmazımız…

Bu konudaki teknik detayları uzmanlarından öğrenmekte fayda var. ( https://www.niobehosting.com/blog/internet-seciminde-hizin-onemi/ )

Velhasıl; istesek de istemesek de dünyamız çok değişiyor. Daha fazla geç kalmadan bu yolculuğa adapte olmaya, sunduğu fırsatları görmeye çalışalım.

Küresel ağlarda balık misali takılıp kalmamak dileğiyle…