Round-trip time (RTT) yani gidiş-dönüş süresi, bir veri paketinin bir kaynaktan bir hedefe gönderilmesi ve bu iletimin kaynak tarafından alınmasının onaylanması için geçen süredir. 

RTT, bir talebin gönderilmesi ve bir yanıtın alınması için geçen süreyi ölçtüğü için ağ oluşturmada önemli bir metriktir. Yüksek RTT, ağa bağımlı uygulama ve hizmetlerin performansını etkileyebilecek yavaş veya sıkışık bir ağ bağlantısını gösterebilir.

RTT’yi ölçmek için “ping” komutu gibi bir araç kullanılabilir. Ping komutu, bir hedefe istek gönderir ve yanıtın alınması için geçen süreyi ölçer. RTT, talebin gönderilmesi ve yanıtın alınması için geçen sürenin toplamıdır.

Kaynak ile hedef arasındaki mesafe, verilerin geçmesi gereken ara yönlendirici veya cihazların sayısı, bu cihazların iş yükü ve kapasitesi dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkilenir. Ağ tıkanıklığı ve parazit de RTT’yi artırabilir.

Genel olarak, daha hızlı ve daha verimli bir ağ bağlantısını gösterdiği için daha düşük RTT tercih edilir. Ancak, RTT’nin ağ performansının sadece bir yönü olduğunu ve bant genişliği gibi diğer faktörlerin de bir ağın genel performansını etkileyebileceğini unutmamanız önemlidir.

RTT (Round Trip Time) Nasıl Çalışır?

RTT’yi ölçmek için “ping” komutu gibi bir araç kullanılır. Ping komutu, sunucu veya başka bir bilgisayar gibi bir hedefe “ping” olarak bilinen bir istek gönderir. Ping, isteğin gönderildiği zamanı kaydeden bir zaman damgası içerir.

Hedef ping’i aldığında, kaynağa bir yanıt gönderir. Yanıt, yanıtın gönderildiği zamanı kaydeden bir zaman damgası da içerir.

RTT, talebin gönderildiği zamanın (zaman damgasında kaydedildiği şekliyle) yanıtın alındığı zamandan (zaman damgasında kaydedildiği gibi) çıkarılmasıyla hesaplanır. Sonuç, talebin gönderilmesi ve yanıtın alınması için geçen toplam süre veya gidiş-dönüş süresidir.

Örneğin, istek T1 zamanında gönderilmişse ve yanıt T2 zamanında alınmışsa, RTT T2-T1 olacaktır.

RTT genellikle milisaniye (ms) cinsinden ifade edilir. Daha düşük bir RTT, daha hızlı ve daha verimli bir bağlantıyı gösterirken daha yüksek bir RTT, daha yavaş veya sıkışık bir bağlantıyı gösterebilir.

RTT’yi Etkileyen Yaygın Faktörler Nelerdir?

Bir talebin bir kaynaktan bir hedefe gönderilmesi ve kaynak tarafından bir yanıt alınması için geçen sürenin bir ölçüsü olan gidiş-dönüş süresini (RTT) etkileyebilecek birkaç faktör vardır. 

RTT’yi etkileyebilecek bazı yaygın faktörler aşağıdaki gibidir:

1. Mesafe

Bir talebin kaynaktan hedefe gitmesi ve yanıtın alınması daha uzun sürdüğü için RTT genellikle daha uzun mesafeler için daha yüksektir.

2. Yerel alan ağı (LAN) trafiği

Ağ sıkışıksa, bir isteğin gönderilmesi ve yanıtın alınması daha uzun sürebilir ve bu da daha yüksek RTT’ye yol açar.

3. Ara cihaz sayısı

İstek ve yanıtın yönlendiriciler veya anahtarlar gibi birden fazla ara cihazdan geçmesi gerekiyorsa, bu RTT’yi artırabilir.

4. Ara cihazların iş yükü ve kapasitesi

Ara cihazlar yüklü kapasiteyle çalışıyorsa, talebin ve yanıtın işlenmesi daha uzun sürebilir ve bu da daha yüksek RTT’ye yol açar.

5. Ağ paraziti

Diğer cihazlardan kaynaklanan parazit veya çevresel koşullar gibi dış etkenler, ağ bağlantısının kalitesini etkileyebilir ve RTT’yi artırabilir.

6. Protokol ve paket boyutu

Kullanılan protokol ve gönderilen paketlerin boyutu da RTT’yi etkileyebilir. Farklı protokollerin farklı ek yükleri vardır ve işlenmesi daha fazla zaman gerektirebilir ve daha büyük paketlerin iletilmesi daha uzun sürebilir.

İyi Bir Round Trip Time Süresi Nedir?

100 ms’nin altındaki RTT değerlerinin çoğu internet uygulamaları için genellikle iyi olarak kabul edilir, ancak bazı uygulamaların daha düşük RTT değerleri gerektiren özel gereksinimleri olabilir.

Uydu iletişimleri veya uzun mesafeli radyo iletişimleri gibi diğer bağlamlarda, RTT saniyeler hatta dakikalar cinsinden ölçülebilir ve iyi kabul edilen belirli RTT değerleri, ağ ve internet bağlamında olduğundan çok daha yüksek olabilir.

Genel olarak, hangi RTT değerlerinin iyi kabul edildiğini belirlerken iletişim sisteminin özel ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini dikkate almak önemlidir.

Round Trip Time Süresini Ölçmek İçin Ping Kullanma

RTT’yi ölçmek üzere ping komutunu kullanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

  • Kaynak cihazda bir komut istemi veya terminal açın.
  • “Ping” ve ardından hedef IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Örneğin: “ping 8.8.8.8” veya “ping google.com”
  • Ping isteğini göndermek için Enter tuşuna basın. Ping komutu, hedefe birkaç istek gönderecek ve her bir isteğin gönderilmesi ve bir yanıtın alınması için geçen süreyi ölçecektir.
  • Ping komutu, minimum, maksimum ve ortalama RTT’nin yanı sıra her istek için RTT’yi görüntüler.
  • RTT genellikle milisaniye (ms) cinsinden ifade edilir. Daha düşük bir RTT, daha hızlı ve daha verimli bir bağlantıyı gösterirken daha yüksek bir RTT, daha yavaş veya sıkışık bir bağlantıyı gösterebilir.

CDN Kullanarak RTT’yi Azaltma

İçerik dağıtım ağı yani content delivery network (CDN), web siteleri, videolar ve diğer çevrimiçi kaynaklar gibi içerikleri dünyanın her yerindeki kullanıcılara iletmek için kullanılan dağıtılmış bir sunucular ağıdır. CDN’ler, içeriği kullanıcıların yakınına yerleştirerek, verilerin kat etmesi gereken mesafeyi ve geçmesi gereken ara cihaz sayısını azaltarak gidiş-dönüş süresinin (RTT) azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bir kullanıcı, bir CDN tarafından sunulan bir web sitesine veya başka bir çevrimiçi kaynağa eriştiğinde, CDN, isteği, kullanıcıya yakın stratejik bir konumda bulunan bir sunucu olan en yakın uç sunucusuna yönlendirir. Edge sunucu daha sonra içeriği kullanıcıya sunar ve verilerin kat etmesi gereken mesafeyi ve geçmesi gereken ara cihaz sayısını azaltır.

CDN’ler RTT’yi azaltmanın yanı sıra, yükü birden çok sunucuya dağıtarak sunucu kesintisi veya aşırı yüklenme riskini azaltarak web sitelerinin ve çevrimiçi kaynakların performansını ve ölçeklenebilirliğini geliştirmeye de yardımcı olabilir. CDN’ler, DDoS saldırılarına ve diğer güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayarak web sitelerinin güvenliğini artırmaya da olanak tanır.

RTT ve Ping Arasındaki Fark Nedir?

Round-trip time (RTT) ve ping genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak aslında birbirinden farklı kavramlardır.

RTT, bir talebin bir kaynaktan bir hedefe gönderilmesi ve kaynak tarafından yanıt alınması için geçen süredir. RTT, bir ağ bağlantısının hızını ve verimliliğini gösterebildiği için ağ oluşturmada önemli bir ölçümdür.

Ping ise RTT’yi ölçmek için kullanılan bir araçtır. Ping komutu, sunucu veya başka bir bilgisayar gibi bir hedefe “ping” olarak bilinen bir istek gönderir. Ping, isteğin gönderildiği zamanı kaydeden bir zaman damgası içerir. Hedef ping’i aldığında, kaynağa bir zaman damgası da içeren bir yanıt gönderir. RTT, yanıtın alındığı zamandan talebin gönderildiği zamanın çıkarılmasıyla hesaplanır.

Özetle RTT, bir isteğin gönderilmesi ve yanıtın alınması için geçen süredir, ping ise RTT’yi ölçmek için kullanılan bir araçtır.

RTT ve Latency (Gecikme) Arasındaki Fark Nedir?

Gidiş-dönüş süresi (RTT) ve gecikme genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak aslında biraz farklı kavramlardır.

RTT, bir talebin bir kaynaktan bir hedefe gönderilmesi ve kaynak tarafından yanıt alınması için geçen süreyken; gecikme ise, verilerin bir ağ üzerinden iletilmesi için geçen süreyi ifade eden genel bir terimdir. Gecikme, RTT’nin yanı sıra verilerin ara cihazlar tarafından işlenmesi için geçen süre ve verilerin fiziksel bağlantı üzerinden iletilmesi için geçen süre gibi diğer faktörleri içerebilir.

Özet olarak, RTT, bir talebin gönderilmesi ve bir yanıtın alınması için geçen sürenin belirli bir ölçüsüdür; gecikme ise verilerin bir ağ üzerinden iletilmesi için geçen süreyi ifade eden daha geniş bir terimdir.