Genel Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. Meva Plaza No:116/75 adresinde faaliyet gösteren Niobe Telekomünikasyon Bil. Tek. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra Niobe Hosting olarak anılacaktır.) www.niobehosting.com web sitesi üzerinden her türlü ürün ve hizmet alımı yapan gerçek veya tüzel kişi MÜŞTERİ olarak anılacaktır. Niobe Hosting ve MÜŞTERİ aşağıda tüm detayları yer alan şartlar kabul edilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ
 • 2.1 Niobe Hosting internet adresine üye olunması ve/veya bir hizmet alınması bu sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği ve tüm şartlar üzerine mutabık kalındığı anlamına gelir.
 • 2.2 Hizmet süresince oluşabilecek anlaşmazlıkla sözleşmede yer alan açıklamalar çerçevesinde çözüme ulaştırılacaktır. MÜŞTERİ ’nin sözleşmede açıkça belirtilmiş şartları ihlal etmesi durumunda Niobe Hosting MÜŞTERİ hesaplarına el koyabilir süreli veya süresiz yayınını engelleyebilir.
 • 2.3 Sözleşme, MÜŞTERİ ’nin Niobe Hosting‘e üye olması ile yürürlüğe girer ve MÜŞTERİ ’nin alacağı her türlü hizmeti kapsar.
3. HİZMETLERDEN YARARLANMA ŞARTLARI
 • 3.1 Niobe Hosting sitesinden ve Niobe Hosting tarafından sunulan hizmetlerden sadece; geçerli olan kanunlar kapsamında sorumluluğu olan kişiler faydalanabilir. Bu siteden hizmet almakla birlikte yasal olarak bu sözleşmeleri kabul etme yeterliliğine sahip olduğunuzu onaylamış sayılırsınız.
 • 3.2 Bu sözleşmeyi herhangi bir kurum adına onaylıyorsanız; kurum adına imza yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda kurum adına yetkili olmadığınız tespit edilir ise sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
 • 3.3 Verdiğiniz bilgilerin güvenliğini onaylamak üzere Niobe Hosting sizden ek bilgi veya belgeler talep edebilir.
4. HESAPLAR ve VERİLER
 • 4.1 MÜŞTERİ HESABI, Niobe Hosting tarafından sağlanan hizmetlerin yönetimi için bir hesap oluşturmanız gereklidir. Hesap oluştururken Niobe Hosting ye verdiğiniz tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Bilgilerin yanlış ya da güncel olmaması durumunda yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu Niobe Hosting olmayacaktır. Niobe Hosting hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanıltıcı olması durumunda hesabı askıya alma hakkına sahip olduğu bilinmelidir. Hesap üzerinde bir güvenlik şüphesi yaşanması veya yetkisiz biri tarafından kullanılması durumunda Niobe Hosting derhal durumdan haberdar edilmelidir.
 • 4.2 Üyelik sırasında beyan ettiğiniz bilgiler, hesap kullanımında sistem yüklediğiniz veriler talep edilmesi durumunda Emniyet, Savcılık ve Mahkemeler ile paylaşılacaktır.
 • 4.3 Niobe Hosting tarafından ücretsiz olarak sağlanan hizmetlerin devamlılığı Niobe Hosting nin tercihine bağlıdır. Niobe Hosting istediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin ücretsiz verilerin hizmetleri durdurabilir veya tamamen sonlandırabilir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ herhangi bir hak iddia edemez.
5. UYULMASI ZORUNLU GENEL KURALLAR
 • 5.1 MÜŞTERİ bu sitede yer alan hizmetleri ve bu siteyi, Niobe Hosting sözleşmelerinde yer alan açıklamalara, ulusal ve uluslararası yasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanmak zorundadır.
 • 5.2 MÜŞTERİ izin almadan başka bir kişinin hesabına girmeyecek, hesap içerisinde herhangi bir işlem yapamayacaktır.
 • 5.3 MÜŞTERİ yazılı izin almadığı sürece başka bir kullanıcıya ait içerikleri, özel hayatı ilgilendiren bilgileri kamuya ifşa etmeyecek, derlemeyecek, arşivlemeyecektir.
 • 5.4 Niobe Hosting tarafından verilen tüm hizmetler Niobe Hosting nin takdir yetkisine göre yayın hakkı elde edecek olup aşağıda yazılı biçimlerde kullanılmayacaktır.
 • Bu sitede yer alan tüm hizmet ve içerikler, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun 8. Maddesi uyarınca suç teşkil edilen biçimde kullanılamaz. (intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırıcı, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik (adult), fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, Atatürk hakkında işlenen suçlar)
 • Bu sitede yer alan tüm hizmet ve içerikler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun şerefe karşı işlenen suçları ifade eden 8. Maddesi uyarınca suç teşkil edecek biçimde kullanılamaz.
 • Bu sitede yer alan tüm hizmet ve içerikler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına ilişkin suçları düzenleyen 10.Maddesi uyarınca suç teşkil edecek biçimde kullanılamaz.
 • Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri övücü tarzda, nefret ve düşmanlığı yol açıcı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, terörist etkinlikler, insanlara, hayvanlara veya mala karşı şiddet amaçlı kullanılamaz.
 • Spam ve toplu e-mail gönderimi, bilgisayar ve ağ korsanlığı, şifre kırma, veri ele geçirme, fikri mülkiyet haklarını ihlal etme ve bu filleri teşvik etme amaçlı kullanılamaz.
 • Niobe Hosting nin sunmuş olduğu hizmetleri aksatacak şekilde yazılımsal ve donanımsal işlevselliği etkileyecek şekilde bozmak, aşırı kaynak kullanımı yapmak, virüs, trojan ve benzeri zararlı içerikleri barındırmak amaçlı kullanılamaz.
6. SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

MÜŞTERİ, hizmet almaya devam ettiği sürece, bu sözleşme metinlerini ve yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda hizmetlerin tamamı veya bir kısmı Niobe Hosting tarafından durdurulabilir. Sözleşme ihlali olması durumunda ücret iadesi talebinde bulunulamaz.

Sayfa Güncelleme Tarihi: 07.08.2023