Alan Adı Tescil ve Transfer Sözleşmesi

1. TARAFLAR
 • Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. Meva Plaza No:116/75 adresinde faaliyet gösteren Niobe Telekomünikasyon Bil. Tek. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra Niobe Hosting olarak anılacaktır.) www.niobehosting.com web sitesi üzerinden her türlü ürün ve hizmet alımı yapan gerçek veya tüzel kişi MÜŞTERİ olarak anılacaktır. Niobe Hosting ve MÜŞTERİ aşağıda tüm detayları yer alan şartlar kabul edilmiştir.
2. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ
 • 2.1 Niobe Hosting internet adresinden domain hizmeti alınması bu sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği ve tüm şartlar üzerine mutabık kalındığı anlamına gelir.
 • 2.2 Hizmet süresince oluşabilecek anlaşmazlıkla sözleşmede yer alan açıklamalar çerçevesinde çözüme ulaştırılacaktır. MÜŞTERİ ’nin sözleşmede açıkça belirtilmiş şartları ihlal etmesi durumunda Niobe Hosting MÜŞTERİ hesaplarına el koyabilir süreli veya süresiz yayınını engelleyebilir.
 • 2.3 Sözleşme, MÜŞTERİ ’nin Niobe Hosting‘e üye olması ile yürürlüğe girer ve MÜŞTERİ ’nin alacağı her türlü domain hizmetlerini kapsar.
3. TANIMLAR
 • 3.1 Niobe Hosting alınan tüm domainler ile ilgili yetkinin MÜŞTERİ ’de olmasını kabul eder.
 • 3.2 Domain gerçek kişi tarafından alındı ise, anlaşmazlık durumlarında Niobe Hosting kimlik tespiti ile işlem yapabilir.
 • 3.3 Domain tüzel bir kişilik tarafından alındı ise tüzel kişiliğin imza yetkilisi domain üzerine hak sahibi olacaktır.
 • 3.4 MÜŞTERİ, gerek Niobe Hosting , ICANN veya ICANN tarafından yetkilendirilmiş kayıt kurumunun belirlemiş olduğu, bundan sonra belirleyeceği veya değişiklik yapacağı tüm kuralları kabul eder. ICANN veya ICANN tarafından yetkilendirilmiş kayıt kuruluşunun belirlediği kurallara uymak üzere Niobe Hosting bu sözleşmede değişiklikler yapabilir. MÜŞTERİ ileride gerçekleşebilecek tüm kural ve politikalara uyacağını kabul eder.
4. ÜCRETLER
 • Niobe Hosting internet sitesi üzerinden satışı yapılan ürün ve hizmetlerin, MÜŞTERİ tarafından satın alınması durumunda, MÜŞTERİ hizmete yönelik ödemeyi yapmayı kabul eder. Ödeme, Niobe Hosting tarafından belirlenen ödeme yöntemlerinden biri ile yapılır. Niobe Hosting ödemeyi kredi kartı, debit kart, havale veya EFT yöntemleri ile tahsil eder. Ödemeye ilişkin ücretler Türk Lirası veya Amerikan doları olarak belirlenmiş olabilir. Türk Lirası dışında bir kur belirlenmiş olsa dahi ödemeler günlük kur üzerinden Türk Lirası olarak yapılır. Eğer ödeme farklı bir kişi tarafından yapılırsa ve ödemeyi yapan kişi alınan hizmet üzerinde hak iddia etmesi halinde hizmet ödemeyi yapan kişiye aktarılabilir. Ancak bu aktarım esnasında web sitesi içerikleri gibi veriler aktarılmaz, zaten hizmetin kullanım hakkı aktarılacaktır.
5. DOMAIN YENİLEMELERİ
 • Domain kayıt işlemleri ilk alım esnasında bir veya daha fazla yıl için yapılır. İlk alım süresi domain türüne göre değişmek ile birlikte en fazla 10 yıldır. MÜŞTERİ istediği zaman süre uzatımını Niobe Hosting internet sitesi üzerinden yapabilir. Ancak bu süre hiçbir zaman domain türüne göre belirlenen maksimum süresi geçemez. Niobe Hosting domain sürelerini takip etmek ile yükümlü değildir. MÜŞTERİ domain sürelerini takip etmek ve gerektiğinde yenileme işlemini sipariş vererek yapmak zorundadır. Niobe Hosting kayıt esnasında bildirilen e-mail adresine süre uzatımı ile ilgili hatırlatma mailleri gönderir. Ancak bu maillerin ulaşmaması durumunda Niobe Hosting ’in her hangi bir yükümlülüğü bulunmaz. MÜŞTERİ domain bitiş tarihini Niobe Hosting sitesinden her zaman görebilir ve takibi konusunda MÜŞTERİ sorumludur. Domain yenileme işlemi yapılmadığı taktirde ICANN kuralları çerçevesinde domain kullanıma kapanır. Süresi biten domainler Niobe Hosting sitesi üzerinden MÜŞTERİ tarafından yenilenebilir. Ancak domainin tekrar aktif olması 48 saate kadar sürebilir. Domain yenileme süresi 30 günden fazla geçmiş ise domain Redemption Period olarak adlandırılan silinme aşamasına geçer. Bu aşamada domaini ilk sahibi tekrar satın alabilir fakat bu durumda yenileme bedelinden daha yüksek bir ücret talep edilebilir. Talep edilen ücretler domain türüne göre değişmektedir. Eğer bu süreçler içerisinde yenileme yapılmaz ise domain boşa düşer ve herkes tarafından tekrar alınabilir duruma gelir. Domain yenileme işleminin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşabilecek kesinti ve zararlardan Niobe Hosting sorumlu tutulamaz.
6. SÖZLEŞME ŞARTI; DEĞİŞİKLİKLER
 • MÜŞTERİ, Niobe Hosting aracılığı ile domain kayıt işlemini yaptığı sürece bu sözleşme geçerlidir. ICANN kuralları gereği domain kayıt ve yenileme işleminden itibaren 60 gün süre ile domain başka bir firmaya transfer edilemez. Niobe Hosting gerek yasalar gerekse uluslararası domain kuralları doğrultusunda bu sözleşmede zaman zaman değişiklikler yapabilir. MÜŞTERİ, yapılabilecek bu değişiklikleri ve güncellemeleri kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeyi istemesi durumunda herhangi bir ödeme iadesi alamayacağını kabul etmiş sayılır.
7. GÜNCEL MÜŞTERİ
 • MÜŞTERİ, Niobe Hosting sitesine üye olurken verdiği bilgileri doğru ve güncel tutmak zorundadır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda Niobe Hosting alınan hizmetlerin bir parçası olarak verdiği bilgileri doğru ve güncel tutmak zorundadır. Herhangi bir bilgide değişiklik olması durumunda Niobe Hosting tarafında değişiklikleri yapmak zorundadır. Hangi sebeple olursa olsun MÜŞTERİ, Niobe Hosting e beyan ettiği bilgilerin hatalı olması durumunda sözleşmeyi ihlal etmiş olur. Herhangi bir şüpheli durumda Niobe Hosting MÜŞTERİ ’ye ait güncel bilgileri isteyebilir. İstenen bilgilerin verilmemesi durumunda Niobe Hosting hizmetleri askıya alabilir. Domain kayıt otoriteleri kayıt bilgilerini internet üzerinden yayınlayabilirler. Bu bilgilerin yayınlanması nedeniyle Niobe Hosting sorumlu tutulamaz. İnternet üzerinden yayınlanan bu bilgileri 3. Şahıslar tarafından elde edilebilir ve farklı amaçlar ile kullanılabilir. Bu bilgilerin yayınlanması istenmiyorsa whois gizliliği özelliği kullanılabilir. Bu hizmet ek ücret gerektirebilir. MÜŞTERİ Niobe Hosting üzerinden whois gizliliği özelliğini aktif edebilir veya pasif edebilir.
8. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI
 • MÜŞTERİ, Niobe Hosting tarafından uluslararası domain kuralları çerçevesinde düzenlediği “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” nı kabul etmiş sayılır. Niobe Hosting gerektiği hallerde değişikliğe gidebilir. MÜŞTERİ, hizmet alırken çözüm kurallarında yapılan değişiklikleri incelemek amacıyla belli aralıklarla Niobe Hosting sitesindeki sözleşmeleri okumak gerektiğini kabul eder. MÜŞTERİ, bu değişiklikler nedeniyle domain kaydını iptal etmek istemesi durumunda herhangi bir iade yapılamaz. Ancak MÜŞTERİ domain farklı bir firmaya transfer edebilir. (Domain devir ve transfer kuralları çerçevesinde)
9. DOMAİN DEVİR İŞLEMLERİ
 • Müşterİ herhangi bir domaini başka bir kişiye Niobe Hosting sitesi veya MÜŞTERİ yetkilisi aracılığı ile devredebilir. Devir işlemi gerçekleştikten sonra domain geri alınamaz veya çalışmasına müdahale edilemez. MÜŞTERİ devir öncesinde tüm riskleri araştırıp emin olduktan sonar devir işlemini yapar. Devir sonrasında yaşanan anlaşmazlıklardan Niobe Hosting sorumlu tutulamaz. Domain başka bir domain kayıt firmasına sadece transfer kodu aracılığı ile aktarılabilir. Domain başka bir firmaya aktarıldıktan sonra Niobe Hosting nin ilgili domain üzerinde herhangi bir sorumluluğu kalmaz.
10. DOMAİN TRANSFER İŞLEMLERİ
 • MÜŞTERİ sahip olduğu domaini ICANN kuralları çerçevesinde başka bir firmaya transfer etme hakkına sahiptir. Bazı domainlerde aşağıdaki şartların oluşması halinde domainin transfer işlemi güvenlik gerekçesiyle 60 gün durdurulur. 60 gün dolduktan sonra domain transferi yapılabilir.
  1. Domainin yeni kayıt edilmesi
  2. Whois kimlik bilgilerinin değiştirilmesi
  3. Yenileme yapılması
 • Domain transfer işlemi, transferin yapılacağı firma sitesinden başlatılır. Bu işlem için domain transfer şifresi gerekir ve Niobe Hosting bu şifreyi MÜŞTERİ için temin eder. Domain transferi yaklaşık 7 gün kadar sürmektedir.
11. HİZMETLERİN DURDURULMASI, SÖZLEŞME İHLALİ, KISITLANMASI
 • Niobe Hosting tarafından MÜŞTERİ ’ye satılmış olan herhangi bir domain, satış gerçekleştikten sonra hiç bir şekilde iptal edilemez. Domain adında bir değişiklik yapılamaz. Tek bir karakter hatası olsa dahi düzeltilemez. Türkçe karakterler bağımsız karakterlerdir. Türkçe karakter ile alınmış bir domainde de değişiklik mümkün değildir. Domainin kullanılamayacak olmasında dahi iptal ve iade seçeneği bulunmaz. MÜŞTERİ domainin aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda hizmetin kısıtlanması veya tamamen durdurulması mümkündür. MÜŞTERİ bu konuda sonradan bir hak iddia edemez. MÜŞTERİ domain üzerinden SPAM (İstenmeyen Posta) gönderimi yapamaz. Posta gönderimi Niobe Hosting üzerinden olmasa dahi domainin bu amaçla kullanılması sözleşmenin ihlaline hükmeder. Herhangi bir kişi ya da kuruma karşı hakaret, iftira, tehdit, taciz ve benzeri suç oluşturan eylemlere girişemez. Terör ve nefret suçları, çocuk pornosu, kumar ve bahis hizmetleri veremez, bu hizmetleri veren sitelere link veremez, övücü, teşvik edici ve bilgilendirme amaçlı yazılara yer veremez.