Scrum, karmaşık projeleri organize etmek, planlamak ve yürütmek için bir çerçevedir. İnsanları, ekipleri ve kuruluşları, ilerledikçe uyum sağlamalarına izin vererek proje üretme veya tamamlama konusunda destekler.

  • Tüm süreç genellikle elde etmeyi umduğunuz sonuçlarını özetleyen bir ürün yol haritası ile başlar.
  • Bu yol haritası, bu sonuca ulaşmak için gereken tüm özellik ve gereksinimlerin bir ürün birikimine ayrılır.
  • Ekipler, ürün birikiminin bir bölümünü ele aldıkları ve bir ürün artışı (nihai ürünün versiyonu) oluşturdukları 1-4 haftalık sprintler yürütür.
  • Her sprintten sonra, gözden geçirir, rafine eder, ayarlar ve ardından bir sonraki sprinti başlatırlar. Bu döngü nihai ürün tamamlanana ve proje sona erene kadar devam eder.

İlgili İçerik: İş Yerinde Verimli Çalışmanın 20 Yöntemi

Agile ve Scrum arasındaki fark nedir?

Agile ve Scrum, benzerlikleri nedeniyle sıklıkla karıştırılsa da, proje yönetimi alanında farklı kavramları temsil eder. Agile, belirli ilkeler ve değerler üzerine kurulu, proje yürütmeye yönelik yinelemeli bir yaklaşımla karakterize edilen bir proje yönetimi çerçevesidir. Öte yandan Scrum, proje yöneticileri tarafından kısa bir zaman dilimi içinde optimum değer sunmak için kullanılan belirli bir çevik süreçtir. Agile geniş bir yönelim veya felsefe iken, Scrum odaklanmış bir metodoloji olarak hizmet eder ve iş tanımlama, görev yürütme ve proje tamamlama için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Temel ayrım, kapsam ve uygulamalarında yatmaktadır. Agile, proje yönetimi uygulamalarına rehberlik eden kapsamlı bir felsefe iken Scrum, çevik çerçeve içinde metodolojik bir yaklaşımdır ve proje yönetimini kolaylaştırmak için belirli bir dizi değer ve ilke sunar. Dikkate değer farklılıklar arasında Scrum’ın daha küçük çıktılara veya sprintlere bölünmesi, Agile’da tipik olan proje sonu teslimatının aksine yer alır. Ek olarak, Scrum ürün sahibi ve scrum master gibi belirli rolleri içerirken, Agile çapraz fonksiyonel ekip üyelerinin işbirliğini benimser. Bu farklılıkları anlamak, belirli bir projenin kendine özgü ihtiyaçları için en uygun yaklaşımı seçmek için çok önemlidir.

Scrum’ın Temel Bileşenleri

  • Roller: Scrum ekibi ürün sahibi, scrum master ve geliştiricilerden oluşur. Ürün sahibi iş kapsamını yönetir, Scrum master süreci kolaylaştırır ve geliştiriciler görevlerin yürütülmesini sağlar.
  • Yapıtlar: Bunlar arasında ürün iş listesi, Sprint iş listesi ve artış yer alır. Ürün iş listesi yapılacak işlerin bir listesidir, Sprint iş listesi mevcut Sprint için seçilen görevlerdir ve artış tamamlanan çalışmalardır.
  • Olaylar: Scrum’daki önemli etkinlikler arasında Sprintler (çalışma döngüleri), Sprint Planlama (ne yapılacağını tanımlama), Günlük Scrumlar (hızlı ekip kontrolleri), Sprint İncelemesi (tamamlanan işi değerlendirme) ve Sprint Retrospektifi (süreci yansıtma) yer alır.

Scrum Süreçleri

Scrum çerçevesi, bir ürün veya projenin geliştirilmesine rehberlik eden çeşitli yinelemeli ve artımlı süreçlerden oluşur. 

Aşağıda Scrum’daki temel süreçlerin adım adım bir liste bulabilirsiniz:

1. Product Backlog (Ürün İş Listesi)

Product Backlog, proje için bir hazine haritasına benzetilebilir. Bir ürün için gereken tüm görevlerin, gereksinimlerin, özelliklerin, geliştirmelerin ve hata düzeltmelerinin dinamik bir listesidir. Temel olarak, ürünü geliştirmeyi amaçlayan herhangi bir değişiklik veya iyileştirme için tek gerçek kaynak olarak hizmet eder. Dinamik bir yapıya sahip olan bu liste, yeni bilgiler, değişen öncelikler ve paydaşlar ile müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda zaman içinde gelişir.

Bu önceliklendirilmiş listeyi korumak, ürüne hangi işlevselliğin dahil edilmesi ve ne zaman teslim edilmesi gerektiğine ilişkin karar verme sürecine rehberlik ettiği için çok önemlidir. Temel olarak, bu birikim tüm projenin temelini oluşturur, neyin hangi sırayla yapılması gerektiğini şekillendirir.

2. Sprint Backlog

Her sprintten önce Scrum ekibi bir sprint planlama toplantısı yapar. Bu, ürün sahibinin ürün iş listesinden en yüksek öncelikli öğeleri sunmasını ve ekibin yaklaşan Sprint sırasında nelerin başarılabileceğine işbirliği içinde karar vermesini içerir.

3. Sprint (Increment)

Sprint, Scrum ekibinin sprint planlamasında seçilen öğeleri tamamlamak için çalıştığı zaman bir dönemdir (genellikle 2-4 hafta). İlerlemeyi, zorlukları ve gelecek 24 saat için planları tartışmak üzere günlük stand-up toplantıları yapılır.

4. Günlük Stand-up

Sprint boyunca her gün scrum ekibi kısa bir günlük stand-up toplantısı düzenler. Ekip üyeleri üç soruyu yanıtlar: Dün neyi tamamladım? Bugün ne üzerinde çalışacağım? Herhangi bir engel veya zorluk var mı?

5. Sprint Gözden Geçirme

Sprint’in sonunda scrum ekibi tamamlanan çalışmayı bir sprint gözden geçirme toplantısında sunar. Paydaşlar geri bildirimde bulunur ve ürün sahibi elde edilen bilgilere dayanarak ürün iş listesini günceller.

6. Sprint Retrospektifi

Sprint gözden geçirmesinin ardından Scrum ekibi bir sprint retrospektifi gerçekleştirir. Bu, ekibin Sprint üzerinde düşünmesi, nelerin iyi gittiğini belirlemesi, iyileştirme alanlarını tartışması ve bir sonraki Sprint için ayarlamalar planlaması için bir fırsattır.

7. Ürün İş Listesi İyileştirme

Sprint boyunca, ürün sahibi ve ekip sürekli ürün iş listesi iyileştirmesi yapar. Bu, birikimin ilgili kalmasını, önceliklendirilmesini ve değişen gereksinimlerle uyumlu olmasını sağlamak için gözden geçirilmesini ve güncellenmesini içerir.

8. Artımlı Geliştirme

Scrum ekibi, her Sprint’in sonunda potansiyel olarak sevk edilebilir bir ürün artışı sunmaya odaklanır. Ürün artışı, genel ürünün kullanılabilir ve değerli bir kısmıdır.

9. Sürüm Planlama

Projeye bağlı olarak ekip, belirli özelliklerin veya artışların ne zaman yayınlanacağını belirlemek için sürüm planlaması yapabilir. Bu, ekibin hızına ve önceliklendirilmiş product backlog’a dayalı tahminleri içerir.

10. Adaptasyon ve Yineleme

Scrum uyarlanabilir bir çerçevedir ve her Sprint inceleme ve uyarlama için bir fırsat sağlar. Ekip süreçlerini sürekli olarak iyileştirir ve ürün iş listesi değişen gereksinimlere, geri bildirimlere ve iş önceliklerine göre gelişir.

Scrum’ın esnek olduğunu ve süreçlerinin projenin veya kuruluşun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabileceğini bilmeniz önemlidir. Düzenli iletişim, işbirliği ve sürekli iyileştirme taahhüdü, Scrum’ın başarılı bir şekilde uygulanmasına rehberlik eden temel ilkelerdir.

Neden Scrum? 

Scrum’ın kurumlarında neden benimsendiği sorulduğunda ekiplerin %71’i Scrum’ın yazılım teslimatını hızlandırmak, %63’ü ise değişen öncelikleri yönetmek için benimsediğini belirtmiştir.

Ekipler Scrum çerçevesini kullanmayı tercih eder, çünkü Scrum’un basitliği ve esnekliği daha hızlı hareket etmelerini sağlarken aynı zamanda düzenli kalmalarını da sağlar.

Scrum’ın kuruluşunun ardındaki teori 3 temel sütuna dayanmaktadır: şeffaflık, denetim ve adaptasyon.

Bu sütunlar, bilginin deneyimden geldiği ve kararların gözlemlenenlere dayalı olarak alınması gerektiği varsayımı üzerine inşa edilmiştir. Ekipler bir proje üzerinde çalıştıkça deneyim kazanırlar ve bu deneyime dayanarak ilerledikçe yeniden ayarlama yapabilirler.

Bu sütunlar yalın düşünmeyi teşvik eder; bu da sadece gözlemlenenlere odaklanmak ve boşa harcanan çabaları azaltarak ekiplerin temel konulara odaklanmasını sağlamak anlamına gelir.

Aşağıdaki sütunlar Scrum ekibi için yol gösterici ilkeler olarak hareket eder:

  • Şeffaflık: Hem işi yapan ekip hem de işi alan ekip her zaman süreçten ve durumdan tamamen haberdar olmalıdır. Sürecin herhangi bir noktasında düşük şeffaflık, değerli olmayan kararlara yol açabilir ve projeyi riske atabilir. Şeffaflık ayağı, bir sonraki ayak olan denetimin değerli olması için de gereklidir.
  • Denetim: Süreç ve ilerleme sağlandıkça sık sık değerlendirme yapılmalıdır. Bu, sizin ve ekibinizin potansiyel riskleri veya sorunları tespit etmenizi sağlar ve son ayağı destekler. 
  • Uyarlama: Sürecinizin iyi gitmediğini veya sonuçların beklendiği gibi olmadığını fark ederseniz, ayarlama yapmanız gerekir. En önemlisi, asıl hedefinizden daha fazla sapmamak için hızlı bir şekilde ayarlama yapmanız gerekir.

İnsanlara kendi kendilerini yönetme yetkisi verilmezse 3 ayağın da çökeceğini unutmamanız önemlidir. Bir Scrum ekibinin denetim yoluyla yeni bir şey öğrendiği anda uyum sağlaması beklenir ve kendi kendini yönlendiren kararlar alma gücüne sahip değilseniz bunu yapamazsınız.

Scrum Projenize Nasıl Fayda Sağlar?

Bir projeyi yönetmek söz konusu olduğunda, verimlilik ve uyarlanabilirlik kilit unsurlardır. Scrum’ın gerçekten işe yaradığı yer burasıdır. Bu da projenizin etkinliğini ve başarısını artırabilecek bir dizi fayda sağlar.

1. Artan Üretkenlik

Scrum kullanmanın en büyük avantajlarından biri de, üretkenliği önemli ölçüde artırmasıdır. Scrum’ın yinelemeli doğası, ekibe süreçleri üzerinde düşünmek ve gerekli ayarlamaları yapmak için düzenli fırsatlar sağlayarak sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. İşi yönetilebilir iterasyonlara veya sprintlere bölerek, ekipler küçük, değerli iş artışları sunmaya odaklanabilir ve böylece sürekli olarak ilerleme kaydedilmesini sağlar.

Ayrıca, Scrum ekiplerinde işbirliğine ve kendi kendini organize etmeye yapılan vurgu, sahiplenme ve hesap verebilirlik duygusunu teşvik eder. Bu da ekip üyelerini kolektif hedeflere ulaşmak için daha uyumlu ve verimli çalışmaya motive eder. Sonuç olarak, üretkenlik seviyeleri yükselir ve projelerin daha hızlı ilerlemesine olanak tanır.

2. Geliştirilmiş Şeffaflık

Scrum uygulamasının bir diğer önemli faydası da tüm proje yaşam döngüsü boyunca sağladığı gelişmiş şeffaflıktır. Günlük stand-up toplantıları, düzenli gözden geçirmeler ve retrospektifler aracılığıyla tüm ekip üyeleri proje durumları, potansiyel engeller ve başarılar hakkında bilgilendirilir. Bu, açık bir iletişim ve geri bildirim alışverişi ortamı yaratarak herkesin herhangi bir zamanda projenin ilerleyişi hakkında net bir anlayışa sahip olmasını sağlar.

Şeffaflığın artması yalnızca ekip üyelerini daha iyi içgörülerle donatmakla kalmaz, aynı zamanda paydaşların ve müşterilerin projenin gelişen durumu hakkında tam bir görünürlüğe sahip olmalarını sağlar. Bu şeffaflık, ekibin beklentileri karşılama becerisine duyulan güven ve itimat için bir temel oluşturur.

3. Esneklik

Günümüzün dinamik iş dünyasında, değişime hızla uyum sağlama yeteneği proje başarısının kritik bir bileşenidir. Scrum’ın doğası gereği esnek olması, ekiplerin geliştirme sırasında gereksinimlerdeki veya müşteri ihtiyaçlarındaki değişikliklere kolayca yanıt vermesine olanak tanır. Daha kısa geliştirme döngüleri ve sık gözden geçirmeler sayesinde, gerekli değişiklikler tüm projeyi raydan çıkarmadan sorunsuz bir şekilde dahil edilebilir.

Yeni pazar koşullarına uyum sağlamak veya müşteri geri bildirimlerini dahil etmek zorlu bir girişimden ziyade sürecin organik bir parçası haline gelir. Bu esneklik, projelerin gelişen hedefler ve pazar talepleriyle uyumlu kalmasını sağlayarak ekiplerin son kullanıcılarda yankı uyandıran bir değer sunmasını kolaylaştırır.

Üretkenliği artırarak, şeffaflığı geliştirerek ve projelerin ve müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamada esnekliği teşvik ederek Scrum, proje yönetiminin genel etkinliğini önemli ölçüde artırır.

Scrum Dezavantajları ve Zorlukları

SCRUM yaygın olarak benimsenmiş çok sayıda faydaya sahip olsa da, uygulanmasıyla ilgili potansiyel dezavantajların ve zorlukların farkında olmak da çok önemlidir.

1. Kapsamlı Eğitim Gereksinimi

Scrum hızlı ve yüksek kaliteli sonuçlar verebilirken, başarılı bir şekilde uygulanması iyi eğitimli ve yetenekli bir ekibe bağlıdır. Scrum’a geçmeden önce, herkesin Scrum’ın faydalarını ve zorluklarını anladığından emin olmak için kapsamlı bir eğitim şarttır.

2. Ölçeklendirmede Zorluk

Scrum’ı daha büyük projeler için ölçeklendirmek zor olabilir. Bu, kapsamlı eğitim ve hassas koordinasyon gerektirir. Daha büyük projeler için uyarlamalar mevcut olsa da, bunların etkili bir şekilde uygulanması karmaşık ve zor olabilir.

3. Organizasyonel Dönüşümler

Scrum’ı benimsemek önemli organizasyonel dönüşümler gerektirebilir. Farklı departmanlar arasında işbirliği çok önemli hale gelir ve şirketin başarıyı sağlamak için bu işbirliklerini ustalıkla yönetmesi ve organize etmesi gerekir.

4. Klasik Proje Yönetimi ile Entegrasyon Zorlukları

Scrum’ın uyarlanabilirliğe odaklanması, öngörülebilirlik ve iyi tanımlanmış bir plan gerektiren projeler için zorluklar yaratabilir. Klasik, uzun vadeli planlama unsurlarını Scrum ilkeleriyle birleştiren hibrit bir çözüm, belirli projeler için gerekli olabilir.

5. Projenin Son Teslim Tarihi İçin Destek Eksikliği

Scrum çok sayıda küçük son teslim tarihi içeriyor olsa da, projenin genel son teslim tarihini doğal olarak ele almaz. Proje yöneticileri ve paydaşlar, projenin nihai teslim tarihine ulaşmak için yolda kalmasını aktif olarak sağlamalıdır.

6. Küçük Ekip Gereksinimi

En az üç kişiden oluşan ancak en fazla 10 kişiden oluşan ekipler için optimize edilmiştir. Bu işbirliğini teşvik ederken, bazı kuruluşlar işgücünü daha küçük ve çevik ekipler halinde yeniden organize etmekte zorluklarla karşılaşabilir.

7. Deneyimli Personel İhtiyacı

Scrum’ın başarılı bir şekilde benimsenmesi deneyimli ve yetenekli personel gerektirir. Metodoloji, ekipteki herkesin görevlerini hızlı ve yetkin bir şekilde yerine getirmesini ve sonuçlar ve genel süreç hakkında bilinçli geri bildirim sağlamasını gerektiren yoğun çalışma dönemlerini içerir.