Bir web sitesinin hızı ve kullanıcı deneyimi ayrılmaz şekilde birbirine bağlıdır. Çünkü hızlı dijital dünyada her milisaniye kritik önem taşır. Günümüzde kullanıcılar web sitelerinin anında yanıt vermesini ve bilgileri hızlı bir şekilde yüklemesini bekler. Bunun ayrılmaz bir parçası, bir web sitesinin kullanıcı etkileşimlerine ne kadar hızlı yanıt verdiğini ifade eden web sitesi duyarlılığıdır.

Google, kullanıcı deneyiminin bu yönünü her zaman ciddiye alır ve web sitelerinin daha iyi sıralanmasına ve puanlanmasına yardımcı olmak için sürekli olarak yeni ölçümler (Core Web Vitals) geliştirir. Mart 2024’te kullanıma sunulacak olan bu değişikliklerden biri de Interaction to Next Paint’tir (INP). Bu, bir sayfadaki etkileşimler boyunca bir web sitesinin yanıt verebilirliğini ölçmek için tasarlanmıştır.

Daha önce yanıt verebilirliği ölçmek için First Input Delay (FID) metriği kullanılırken, Google bu metriğin sınırlamalarını kabul ederek INP ile daha kapsamlı ve etkili bir yöntem geliştirmiştir. 

Interaction to Next Paint (INP) Nedir?

Interaction to Next Paint yani INP, bir kullanıcı ziyareti süresince bir sayfada meydana gelen tüm tıklama, dokunma ve klavye etkileşimlerinin gecikmesini gözlemleyerek bir web sitesinin kullanıcı etkileşimlerine genel yanıt verebilirliğini değerlendiren bir metriktir. Nihai INP değeri, aykırı değerler göz ardı edilerek gözlemlenen en uzun etkileşimdir. Gecikme, bir kullanıcı eylemi ile buna görünür bir yanıtın oluşması arasında geçen süredir.

Etkileşim, aynı mantıksal kullanıcı hareketi sırasında tetiklenen bir grup olay eylemidir. Örneğin, dokunmatik ekranlı bir cihazdaki dokunma etkileşimleri, tıklama gibi birden fazla olayı içerir. Bir etkileşim JavaScript, CSS, yerleşik tarayıcı öğeleri (form öğeleri gibi) veya bunların bir kombinasyonu tarafından yönlendirilebilir.

İyi bir INP değerini tanımlamak zordur, ancak, ulaşılabilir geliştirme hedefleri belirlemek için birçok farklı cihaz türünün dikkate alınması ile bu durum daha kolay hale gelebilir.

200 milisaniyeye kadar bir INP, sayfanın yanıt verme hızının iyi olduğu anlamına gelir. 200 milisaniyenin üzerinde ve 500 milisaniyenin altında bir INP, sayfanın yanıt verme hızının iyileştirilmesi gerektiği anlamına gelir. 500 milisaniyenin üzerindeki bir INP, sayfanın yanıt verebilirliğinin zayıf olduğu anlamına gelir.

Etkileşimin ana ögesi genellikle JavaScript’tir, ancak tarayıcılar, onay kutuları, butonlar ve CSS tarafından yönlendirilen kontroller gibi JavaScript kullanmayan kontroller aracılığıyla da etkileşim sağlar.

Interaction to Next Paint için yalnızca aşağıdaki etkileşim türleri gözlemlenir:

  • Fare ile tıklama
  • Dokunmatik ekranlı bir cihazda yazı yazma
  • Fiziksel veya ekran klavyesindeki bir tuşa basma

Gezinme ve kaydırma INP’ye dahil değildir. Ancak, etkileşimler ana belgede veya belgeye gömülü iFrame’lerde gerçekleşebilir. Örneğin, gömülü bir videodaki oynat butonuna tıklamak gibi. Bir kullanıcı bir iFrame içinde olup olmadığını bilmediğinden, ana sayfanın genel kullanıcı deneyimini ölçmek için iFrame’ler içinde de ölçüm yapılması gerekir.

INP’nin bir web sitesinin performansı açısından önemi çok büyüktür. Kullanıcı deneyimine önemli ölçüde katkıda bulunur ve arama motoru sıralamalarını etkiler. Bu nedenle, web sitelerinin performansını sürekli olarak optimize etmeye çalışan web geliştiricileri ve SEO uzmanları için temel bir odak noktası olmalıdır.

INP’yi Optimize Etmek Neden Önemlidir?

Interaction To Next Paint değerini optimize etmek, kullanıcı deneyiminin kalitesini ve sonuç olarak bir web sitesinin etkinliğini artırmanın çok önemli bir yönüdür. Bir web sitesi yavaş yüklenirse, bu durum kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasına, sayfayı terk etmesine veya hatta istedikleri bağlantıya tıklamamasına neden olabilir. Bu durum kullanıcı memnuniyeti, dönüşüm oranları ve hatta Google arama sonuçlarındaki sıralama gibi çeşitli unsurları etkiler.

1. Yavaş bir web sitesinin kullanıcı deneyimi ve dönüşüm oranları üzerindeki etkisi

Kullanıcı deneyimi, herhangi bir web sitesinin önemli bir yönüdür. Kullanıcılar bir web sitesinin yüklenmesi için çok uzun süre beklemek zorunda kaldıkları için memnun kalmazlarsa, muhtemelen siteyi terk eder ve bir daha asla geri dönmez. Bu da yüksek hemen çıkma oranlarına ve düşük kullanıcı memnuniyetine yol açar.

Buna ek olarak, yükleme hızı bir web sitesinin dönüşüm oranıyla doğrudan bağlantılıdır. Dönüşüm oranları, web sitesinde satın alma, bir bültene kaydolma veya biriyle iletişime geçme gibi istenen bir eylemi gerçekleştiren kullanıcı sayısını ifade eder. Araştırmalar, yükleme hızındaki bir saniyelik gecikmenin bile dönüşüm oranlarını %7’ye kadar düşürebileceğini göstermiştir.

2. Yükleme hızı ve kullanıcı memnuniyetine ilişkin çalışma ve istatistikler

Bir web sitesinin yüklenme hızı ile kullanıcılarının memnuniyeti arasındaki bağlantıyı kanıtlayan çok sayıda çalışma vardır. Örneğin Google, mobil web sitesi ziyaretçilerinin %53’ünün, yüklenmesi üç saniyeden uzun süren bir sayfayı terk ettiğini açıklamıştır.

Akamai tarafından yapılan bir başka çalışmada ise aynı soru için %40’lık bir rakam bulunmuştur. Ayrıca yükleme hızındaki her bir saniyelik gecikmenin %11 daha az sayfa görüntülemesine, %16 daha az kullanıcı memnuniyetine ve dönüşümlerde %7’ye varan kayba yol açtığını tespit etmişlerdir.

INP Nasıl Optimize Edilir?

Interaction to Next Paint (INP), daha önce de belirttiğimiz gibi bir web sitesinin kullanıcı etkileşimlerine yanıt verebilirliğini değerlendiren bir metriktir. Bir sayfaya yapılan ziyaret sırasında tüm nitelikli etkileşimlerin gecikme süresine bakar. 

Kaynak engelleme ve JavaScript optimizasyonu dahil olmak üzere çeşitli faktörler INP’yi etkileyebilir. Yüksek bir INP kullanıcı deneyimini etkileyebilir, bu nedenle web siteleri 200 milisaniye veya daha düşük bir INP elde etmeyi hedeflemelidir.

Interaction to Next Paint değerini iyileştirmek için en iyi uygulamalar aşağıdaki şekildedir:

1. Kod minimizasyonu

Kod küçültme, bir web sitesinin HTML, CSS ve JavaScript dosyalarından işlevsellikten ödün vermeden gereksiz kodların kaldırılması işlemidir. Boşlukların, satır sonlarının ve yorumların kaldırılmasıyla kod daha kompakt hale gelir, bu da dosya boyutunu ve dolayısıyla web sitesinin yüklenme süresini azaltır. 

2. Tembel yükleme

Tembel yükleme, bir web sayfasındaki içeriğin yüklenmesini gerçekten ihtiyaç duyulana kadar geciktiren bir tekniktir. “Below the fold” (yani sayfa yüklendiğinde hemen görünmeyen) görseller, kullanıcı onlara doğru kaydırana kadar bu şekilde yüklenmez. Bu, bir sunucudan yüklenmesi gereken ilk veri yükünü azaltarak ilk yükleme sürelerini ve INP’yi iyileştirir.

3. Önbelleğe alma

Önbelleğe alma, gelecekteki isteklere daha hızlı hizmet vermek için dosya veya verilerin kopyalarını geçici bir konumda (önbellek) saklama yöntemidir. Bir web sayfası yüklendikten sonra, resimler, CSS ve JavaScript gibi öğeler tarayıcının önbelleğinde saklanır. Web sayfası tekrar ziyaret edildiğinde, tarayıcı bu öğeleri sunucudan tekrar talep etmek yerine önbellekten yükleyebilir, bu da yükleme süresini önemli ölçüde azaltır ve INP’yi iyileştirir. Tarayıcı önbelleği, sunucu önbelleği ve İçerik Dağıtım Ağı (CDN) EDGE önbelleği dahil olmak üzere çeşitli önbellekleme türleri vardır ve her birinin kendine özgü faydaları ve kullanım durumları bulunur.

4. Sunucu yanıt süresini optimize edin

Sunucu yanıt süresi, bir sunucunun tarayıcıdan gelen bir isteğe yanıt vermesi için geçen süredir. Bu sürenin optimize edilmesi INP’nin iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Bu, web sunucusunun veya veri tabanının daha iyi yapılandırılması, sunucu altyapısının iyileştirilmesi veya AWS Lambda gibi sunucusuz mimariler kullanılarak yapılabilir.

5. İçerik Dağıtım Ağı (CDN)

CDN, kullanıcılara coğrafi yakınlıklarına göre içerik sağlayan bir sunucu ağıdır. Bir CDN, gecikme süresini azaltarak ve içeriği kullanıcılara daha hızlı ulaştırarak INP’yi iyileştirebilir. 

6. Görüntü optimizasyonu

Görüntüler genellikle bir web sitesindeki veri miktarının büyük bir bölümünü oluşturur. Görüntüleri optimize ederek (sıkıştırma, WebP gibi uygun formatların kullanımı, duyarlı görüntülerin kullanımı) yükleme süresi önemli ölçüde azaltılabilir.

7 HTTP/3 kullanımı

Bu yeni HTTP/3 protokolü, sunucu ve istemci arasında daha verimli bir veri aktarımı sağlar ve INP’yi geliştirebilir.

8. Ön yükleme 

Tembel yükleme, kaynakların indirilmesini ihtiyaç duyulana kadar geciktirirken, ön yükleme ve ön getirme kısa süre içinde ihtiyaç duyulması muhtemel kaynakları önceden indirir. Bu, etkileşimdeki gecikmeleri önlemeye yardımcı olabilir.

9. Yönlendirmeleri azaltın

Her yönlendirme bir sayfanın yüklenme süresini artırır. Yönlendirme sayısını en aza indirerek INP’yi iyileştirebilirsiniz.

10. HTTP isteklerini en aza indirin

Her ek HTTP isteği yükleme süresini artırır. Bu nedenle, CSS veya JavaScript gibi dosyaları birleştirmek ve üçüncü taraf bağımlılıklarını azaltmak HTTP isteklerinin sayısını azaltabilir ve böylece INP’yi iyileştirebilir.

11. JavaScript için eşzamansız veya ertelenmiş yükleme kullanın

Hemen ihtiyaç duyulmayan JavaScript’i sayfanın en altına taşıyarak sayfa yüklemesinin JavaScript yüklemesi nedeniyle gecikmesini önleyebilirsiniz.

INP Optimizasyonu için Verimli Bir WordPress Yapılandırmasının Önemi

Verimli bir WordPress yapılandırması INP optimizasyonunu önemli ölçüde artırabilir. Bu, site hızını optimize etmek, http/3 kullanmak, HTTP isteklerini azaltmak, sunucu yanıt süresini en aza indirmek, görüntüleri optimize etmek ve tembel yükleme uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle elde edilebilir.

Bu noktada her etkileşimin üç aşamaya ayrılabileceğine dikkat etmek önemlidir:

  • Giriş Gecikmesi: Kullanıcı sayfa ile etkileşime başladığında başlar ve etkileşim için olay geri çağrıları çalışmaya başladığında sona erer.
  • Olay geri çağrılarının tamamlanması için gereken süreyi içeren işlem süresi.
  • Tarayıcının etkileşimin görsel sonucunu içeren bir sonraki kareyi görüntülemesi için geçen süre olan sunum gecikmesi.

Bu üç aşamanın toplamı, toplam etkileşim gecikmesidir. Bir etkileşimin her bir aşaması toplam etkileşim gecikmesine belirli bir süre katkıda bulunur, bu nedenle çalışma süresini mümkün olduğunca düşük tutmak için etkileşimin her bir bölümünün nasıl optimize edileceğini bilmek önemlidir.

Bu yöntemler dikkatli planlama ve uygulama gerektirir, ancak INP, kullanıcı deneyimi ve nihayetinde arama sıralamalarında önemli iyileştirmeler sağlayabilir.

INP Optimizasyonunda Yönetilen WordPress Hosting’in Rolü

Yönetilen WordPress hosting, INP değerini optimize etmede çok önemli bir rol oynar. Geleneksel paylaşımlı hosting ile karşılaştırıldığında, yönetilen WordPress hosting, web sitesi performansını olumlu yönde etkileyen çeşitli avantajlar sunar.

Yönetilen WordPress hosting hizmetleri WordPress web siteleri için özel olarak tasarlanmıştır ve performans, güvenlik ve verimliliğe odaklanan çok sayıda özellik ve optimizasyon içerir. 

Bu şekilde, sunucularınız sıfırdan yüksek performans için tasarlanır ve barındırılan web sitelerinizin performansı tek bir unsurdan değil, genel barındırma ortamına yerleştirilmiş bir dizi optimizasyondan gelir.

INP İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. INP nedir?

INP değeri, bir kullanıcı etkileşiminden (örneğin tıklama) web sitesinden gelen bir sonraki görünür yanıta kadar geçen süreyi ölçen bir metriktir. Bu, yeni içeriğin yüklenmesi veya bir açılır pencerenin görüntülenmesi olabilir. INP değeri ne kadar düşükse, bir web sitesi o kadar duyarlı ve kullanıcı deneyimi o kadar iyi demektir.

2. INP, Core Web Vitals’ın yeni metriklerinden biri mi?

INP, Core Web Vitals’ın yeni metriklerinden biridir. Google, bir kullanıcı etkileşiminden web sayfasındaki bir sonraki görünür yanıta kadar geçen süreyi ölçmek için bu metriği tanıtmıştır. Bu değişiklik, Google’ın web üzerinde her zaman mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini teşvik etmek için gereksinimlerini sürekli olarak uyarladığını ve geliştirdiği anlamına gelir.

3. İyi ve kötü INP değerleri nelerdir?

200 ms’den az bir değer iyi bir INP değeri olarak kabul edilir. 200 ila 500 arasındaki değerlerin iyileştirmeye ihtiyacı olduğu kabul edilir ve 500 ms’nin üzerindeki değerler sıralamayı doğrudan etkileyen kötü değerlerdir. 

4. Bir web sitesinin yüklenme süresi neden bu kadar önemlidir?

Bir web sitesinin yüklenme süresi, kullanıcı deneyimi için belirleyici bir faktördür. Uzun yükleme süreleri, kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasına ve siteyi terk etmesine yol açabilir, bu da yüksek hemen çıkma oranlarıyla sonuçlanır. Ayrıca, Google gibi arama motorları bir web sitesinin yüklenme süresini sıralama faktörlerinden biri olarak değerlendirir. Dolayısıyla hızlı bir yükleme süresi, web sitenizin arama motorlarında daha iyi sıralanmasına yardımcı olabilir.