Girişimci, genellikle kâr elde etme amacıyla bir iş girişimi başlatan ve yürüten kişidir. Girişimcilik, pazardaki bir ihtiyacı veya fırsatı belirlemeyi, bu ihtiyacı veya fırsatı karşılamak için bir ürün veya hizmet geliştirmeyi ve ürün veya hizmeti pazara getirmek için gerekli kaynakları organize etmeyi ve yönetmeyi içerir. Girişimciler genellikle yenilik, risk alma ve fikirleri ve eylemleri aracılığıyla değer yaratma yeteneği ile ilişkilendirilir. Teknoloji ve finanstan perakende ve konaklamaya kadar çok çeşitli sektörlerde iş kurabilirler. Başarılı girişimcilik; yaratıcılık, uyarlanabilirlik, stratejik düşünme, liderlik ve finansal yönetim gibi becerilerin bir kombinasyonunu gerektirir.

Girişimcilik İle İlgili İstatistikler

Aşağıda girişimciliğe dair bazı istatistikleri bulabilirsiniz:

 • Amerika Birleşik Devletleri’nde, tüm işletmelerin %99,9’unu oluşturan yaklaşık 31,7 milyon küçük işletme bulunmaktadır. (Kaynak: Small Business Administration)
 • Global Entrepreneurship Monitor raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni girişimcilerin oranı 2020’de %8,6 idi. (Kaynak: Global Entrepreneurship Monitor)
 • Kadınların sahip olduğu işletmeler, erkeklerin sahip olduğu işletmelerden daha hızlı büyüyor. 2021 itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri’nde 12,9 milyon kadına ait işletme vardır. (Kaynak: National Association of Women Business Owners)
 • Startup Genome tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünyadaki en iyi startup ekosistemleri Silikon Vadisi, New York, Londra, Pekin ve Boston’dur. (Kaynak: Startup Genome)
 • Girişimlerin çoğu, faaliyete geçtikleri ilk beş yıl içinde başarısız oluyor. Small Business Administration’a göre, yeni işletmelerin yaklaşık %20’si ilk yıllarında ve yaklaşık %50’si beş yıl içinde başarısız oluyor. (Kaynak: Small Business Administration)
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde, startup’lar için en yaygın finansman kaynakları kişisel tasarruflar, banka kredileri ve kredi kartlarıdır. (Kaynak: Global Entrepreneurship Monitor)
 • Teknoloji endüstrisi, diğer endüstrilere kıyasla en yüksek başlangıç ​​çıkış yüzdesine (yani satın almalar veya halka arzlar) sahiptir. (Kaynak: PitchBook)
 • Kauffman Foundation tarafından hazırlanan bir rapora göre, göçmenlerin girişimci olma olasılığı, yerli Amerikalılara göre iki kat daha fazla. (Kaynak: Kauffman Foundation)
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde, yeni işletmeler için en önemli sektörler sağlık, konaklama, yemek hizmetleri ve perakendedir. (Kaynak: Small Business Administration)
 • 2021 itibariyle, kurulacak en popüler işletme türleri arasında e-ticaret, yiyecek ve içecek ile sağlık ve zindelik yer alıyor. (Kaynak: Shopify)

Girişimciliğin Amacı Nedir?

Girişimciliğin amacı, müşterilere, çalışanlara ve daha geniş bir topluluğa değer getiren başarılı bir iş girişimi yaratmak ve inşa etmektir. Girişimciler, pazardaki bir sorunu veya fırsatı belirlemeye, bu ihtiyaca hitap eden yenilikçi bir ürün veya hizmet geliştirmeye ve bunun etrafında kârlı bir iş kurmaya çalışır.

Finansal başarıya ek olarak, girişimcilerin genellikle toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak, iş yaratmak veya sektörlerinde lider olarak tanınmak gibi başka hedefleri vardır. Girişimciler ayrıca tutkularının peşinden koşarak ve kendi işleri üzerinde kontrol sahibi olarak kişisel tatmin elde etmeye çalışabilir.

Genel olarak, girişimciliğin amacı, yeni ve değerli bir şey yaratmak, yenilik yapmak ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratabilecek başarılı bir iş girişiminin peşinde risk almaktır.

Girişimcilik Türleri?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli girişimcilik türleri vardır:

1. Küçük İşletme Girişimciliği

Bu tür girişimcilik, genellikle geçimini sağlamak veya finansal bağımsızlığa ulaşmak amacıyla küçük bir işletme kurmaya ve işletmeye odaklanır. Küçük işletme girişimcileri, perakende ve hizmetten imalat ve inşaata kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösterebilir.

2. Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik, kâr elde etmenin yanı sıra sosyal veya çevresel etki yaratmak amacıyla bir iş girişimi başlatmayı içerir. Sosyal girişimciler yoksulluk, eşitsizlik, çevresel sürdürülebilirlik veya sağlık hizmetleri gibi konulara odaklanabilir.

3. Ölçeklenebilir Girişimcilik

Ölçeklenebilir başlangıç girişimciliği, hızlı büyüme ve daha büyük bir boyuta ölçekleme hedefiyle bir iş kurmayı ve büyütmeyi içerir. Bu tür girişimcilik, genellikle mevcut endüstrileri bozmaya ve yeni pazarlar yaratmaya çalışan teknoloji girişimleriyle ilişkilendirilir.

4. Kurumsal Girişimcilik

Kurumsal girişimcilik, yerleşik bir şirket veya organizasyon içinde yeni iş girişimleri yaratmayı ve geliştirmeyi içerir. Kurumsal girişimciler yenilik yapmaya ve yeni ürün veya hizmetler yaratmaya veya yeni pazarlar veya iş modelleri keşfetmeye çalışabilirler.

5. Lifestyle Girişimciliği

Lifestyle girişimcilik, girişimcinin evden çalışmak, seyahat etmek veya belirli bir tutku veya ilginin peşinden gitmek gibi belirli bir yaşam tarzını sürdürmesine izin veren bir iş girişimi başlatmayı içerir. Bu tür girişimcilik genellikle serbest çalışma, danışmanlık veya yaratıcı işletmelerle ilişkilendirilir.

6. Franchise Girişimciliği

Franchise girişimciliği, daha büyük, yerleşik bir şirketle bir franchise sözleşmesi kapsamında bir iş kurmayı ve işletmeyi içerir. Franchise girişimcileri, işleri üzerinde bir dereceye kadar bağımsızlık ve kontrol sağlarken, daha büyük şirketin yerleşik marka tanınırlığından ve desteğinden yararlanabilir.

Girişimcilerin Özellikleri Nelerdir?

Girişimcilik, benzersiz bir dizi beceri ve özellik gerektiren karmaşık ve dinamik bir alandır. Başarılı girişimciliğin temel özelliklerinden bazıları aşağıdakileri içerir:

1. Yaratıcılık

Girişimciler yaratıcı düşünür ve pazardaki yeni fırsatları ve çözümleri belirleyebilir.

2. Tutku

Başarılı girişimciler genellikle iş girişimleri için güçlü bir tutku ve amaç duygusuyla hareket eder.

3. Risk alma

Girişimcilerin, başarıya ulaşmak için hesaplanmış risk ve cesur kararlar almaya istekli olmaları gerektiğinden, girişimcilik bir dereceye kadar risk almayı içerir.

4. Esneklik

Girişimcilik, değişen pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt olarak uyum sağlama ve yön değiştirme becerisini gerektirir.

5. Vizyon

Girişimciler, işleri için net ve çekici bir vizyona sahip olmalıdır ve bu vizyonu paydaşlara etkili bir şekilde iletebilmelidir.

6. Esneklik

Girişimcilik zorlayıcı ve öngörülemez olabilir, bu nedenle başarılı girişimciler engel ve aksiliklerin üstesinden gelmek için esnekliğe ve sabra sahip olmalıdır.

7. Müşteri Odaklılık

Başarılı girişimciler, genellikle müşterilerinin ihtiyaç ve tercihlerine uyum sağlar ve bu ihtiyaçları etkili bir şekilde karşılayan ürün veya hizmetler yaratabilir.

8. Beceriklilik

Girişimciler sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilir ve sorunlara yaratıcı çözümler bulabilir.

9. Liderlik

Girişimcilik genellikle bir ekibi yönetmeyi içerir, bu nedenle başarılı girişimciler güçlü liderlik becerilerine ve başkalarına ilham verme ve motive etme becerisine sahip olmalıdır.

10. Finansal yönetim

Girişimciler, işletmelerinin uzun vadeli başarısını sağlamak için finansal yönetim konusunda sağlam bir anlayışa sahip olmalı ve akıllı finansal kararlar alabilmelidir.

Girişimcilik Neden Önemlidir?

Girişimcilik, inovasyonu, iş yaratmayı, ekonomik büyümeyi ve sosyal değişimi yönlendirmede hayati bir rol oynar. Girişimciliğin önemli olmasının temel nedenlerinden bazıları aşağıdakileri içerir:

1. İnovasyon

Girişimciler genellikle yenilik yapma ve karşılanmamış ihtiyaçları karşılayan veya önemli sorunları çözen yeni ürün veya hizmetler yaratma arzusuyla hareket eder. İnovasyona odaklanma, yeni teknolojilerin ve iş modellerinin geliştirilmesine yol açabilir.

2. İş Yaratma

Girişimciler, yeni işler kurdukları ve büyümelerini desteklemek için çalışanları işe aldıkları için genellikle iş yaratmanın temel itici güçleridir. Bunun yerel ekonomiler ve topluluklar üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

3. Ekonomik Büyüme

Yeni işletme ve endüstriler ortaya çıktıkça, girişimcilik ekonomik büyümenin güçlü bir itici gücü olabilir. Bu, artan üretkenliğe, daha yüksek gelirlere ve iyileştirilmiş yaşam standartlarına yol açar.

4. Sosyal Değişim

Girişimciler, sosyal ve çevresel zorluklara yenilikçi çözümler geliştirdikçe ve sosyal veya çevresel bir misyon tarafından yönlendirilen işler yarattıkça, sosyal değişim için de güçlü bir güç olabilir.

5. Kişisel Doyum

Birçok girişimci için girişimcilik arayışı, kişisel tatmin arzusu ve bir amaç duygusu tarafından yönlendirilir. Girişimcilik, bireylerin tutkularının peşinden gitmeleri ve dünyada anlamlı bir etki yaratmaları için bir platform sağlayabilir.

Genel olarak, girişimcilik inovasyon, iş yaratma, ekonomik büyüme ve sosyal değişimin önemli bir itici gücüdür ve dünya çapında toplum ve ekonomilerin geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynar.

Küçük İşletme vs Girişimcilik

Küçük işletme ve girişimcilik birbiriyle ilişkili kavramlardır ancak aynı şey değildir.

Küçük işletme, genellikle müşterilerine mal veya hizmet sağlayan yerel veya bölgesel bir işletmedir. Küçük işletme sahipleri, hızlı büyüme veya yenilik peşinde koşmak yerine genellikle istikrarlı bir gelir elde etmeyi ve istikrarlı bir müşteri tabanını korumayı amaçlar.

Girişimcilik ise piyasada yeni, yenilikçi ve potansiyel olarak yıkıcı bir şey yaratmak amacıyla bir iş girişimi başlatma ve yürütme sürecidir. Girişimciler genellikle ürün veya hizmetlerine duydukları tutkuyla hareket eder ve başarılı olmak için risk almaya ve yenilik yapmaya isteklidir.

Hem küçük işletme sahipleri hem de girişimciler kâr amacı gütse de bu iki grubun amaçları ve yöntemleri oldukça farklı olabilir. Küçük işletme sahipleri genellikle kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmeye ve sadık bir müşteri tabanı oluşturmaya odaklanırken, girişimciler daha çok yeni ürünler geliştirmeye, mevcut pazarları bozmaya ve işlerini hızla ölçeklendirmeye odaklanabilir.

Genel olarak girişimcilik, yenilik, büyüme ve bozulmaya daha fazla odaklanan küçük işletme sahipliğinin bir alt kümesi olarak görülebilir.

Girişimcilik Örnekleri

Aşağıda bazı girişimcilik örneklerini bulabilirsiniz:

1. Airbnb

Brian Chesky, Joe Gebbia ve Nathan Blecharczyk tarafından kurulan Airbnb, insanların evlerini veya dairelerini turistlere kiralamasına izin veren çevrimiçi bir platformdur. Şirketin değeri şu anda 100 milyar doların üzerindedir.

2. Tesla

Elon Musk tarafından kurulan Tesla, elektrikli arabalar, enerji depolama sistemleri ve güneş panelleri üreten bir şirkettir. Otomotiv endüstrisini alt üst eden şirket, şu anda dünyanın en değerli şirketlerinden biridir.

3. Spanx

Sara Blakely tarafından kurulan Spanx, kadınlar için şekillendirici giysiler ve diğer iç çamaşırları üreten bir şirkettir. Şirketi sadece 5.000 dolar birikimle kuran Blakely, şu anda dünyanın en genç kendi servetini kazanmış kadın milyarderlerinden biridir.

4. Warby Parker

Neil Blumenthal ve Dave Gilboa tarafından kurulan Warby Parker, uygun fiyatlı gözlük ve güneş gözlüğü sunan çevrimiçi bir gözlük şirketidir. Şirket, geleneksel gözlük endüstrisine farklı bir bakış getirmiştir ve şu anda 3 milyar doların üzerinde bir değere sahiptir.

5. Beyond Meat

Ethan Brown tarafından kurulan Beyond Meat, bitki bazlı et ikameleri üreten bir şirkettir. Et endüstrisini sekteye uğratan şirket, şu anda 11 milyar doları aşan bir değere sahiptir.

6. Patagonia

Yvon Chouinard tarafından kurulan Patagonia, outdoor giyim ve teçhizat üreten bir şirkettir. Şirket, sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanır. Bu yüzden sürdürülebilir moda hareketinde lider haline gelmiştir.

7. TOMS

Blake Mycoskie tarafından kurulan TOMS, satın alınan her ayakkabı için bir çift de ihtiyacı olan bir çocuğa bağışlayan bire bir modelle çalışan bir ayakkabı şirketidir. Şirket ayrıca gözlük sektörüne de genişlemiştir ve bugüne kadar 100 milyondan fazla ayakkabı bağışlamıştır.

Bunlar, kendi sektörlerinde önemli bir etki yaratan başarılı girişimcilik girişimlerinden yalnızca birkaç örnektir.

Girişimcilikle İlgili Kitaplar

Bazı popüler girişimcilik kitapları aşağıdaki şekildedir:

1. The Lean Startup

Eric Ries tarafından yazılan kitap, riskleri en aza indirecek ve başarı şansını en üst düzeye çıkaracak şekilde startup’lar oluşturmak ve başlatmak için bir metodoloji sunar.

2. The E-Myth Revisited

Çoğu küçük işletmenin neden başarısız olduğunu araştıran ve Michael E. Gerber tarafından yazılan kitap, başarılı bir küçük işletme yaratmak için bir sistem önerisi sunar.

3. The 4-Hour Work Week

Timothy Ferriss tarafından yazılan kitap, teknolojiden yararlanarak ve dış kaynak kullanarak özgür ve girişimci bir hayat yaşamak için bir plan sunar.

4. Start with Why

Simon Sinek tarafından yazılan kitap, girişimcilik ve liderlikte net bir amaç ve misyon duygusuna sahip olmanın önemini anlatmaktadır.

5. The Hard Thing About Hard Things

Ben Horowitz tarafından yazılan kitap, girişimciliğin zor kararlarında ve zorluklarında yol almak için pratik tavsiyeler sunar.

6. Good to Great

Jim Collins tarafından yazılan kitap, neden bazı şirketlerin büyük olurken bazılarının başarısız olduğunu inceliyor ve uzun vadeli başarıya ulaşmak için stratejiler sunuyor.

7. Zero to One

Peter Thiel tarafından yazılan kitap, gerçekten yenilikçi ve değerli bir işletme yaratma sürecini anlatır ve başarılı girişimcilerin zihniyetine dair içgörüler sunar.

Girişimcilikle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Başarılı bir girişimcinin özellikleri nelerdir?

Başarılı girişimciler, yaratıcılık, uyarlanabilirlik, kararlılık, dayanıklılık, risk almaya isteklilik, güçlü iletişim ve liderlik becerileri ve işlerine tutku dahil olmak üzere çeşitli özelliklere sahiptir.

2. Girişimciliğin avantajları nelerdir?

Girişimcilik birçok avantaj sunar. Örneğin, kendi işinizin patronunuz olma, yeni ve yenilikçi bir şey yaratma fırsatı, finansal bağımsızlık potansiyeli ve iş yaratma ve yenilik yoluyla toplum üzerinde olumlu bir etkiye sahip olma yeteneği.

3. Girişimciliğin zorlukları nelerdir?

Girişimcilik zorlu ve riskli olabilir ve zorluklardan bazıları aşağıdakileri içerebilir:

 • Finansman sağlama
 • Nakit akışını yönetme
 • Müşteri tabanı oluşturma
 • Yerleşik şirketlerle rekabet etme
 • Büyümeyi yönetme ve belirsizlik ve başarısızlıkla başa çıkma.

4. Nasıl girişimci olabilirim?

Girişimci olmak temel olarak pazardaki bir sorunu veya fırsatı belirlemeyi, bir iş planı geliştirmeyi, finansman sağlamayı ve işinizi başlatmayı içerir. Pazarı araştırmak, ilgili beceriler ve deneyim kazanmak, diğer girişimcilerle ağ kurmak ve deneyimli iş liderlerinden mentorluk ve destek almak önemlidir.

5. Girişimcilik türleri nelerdir?

Küçük işletme girişimciliği, sosyal girişimcilik, kurumsal girişimcilik ve teknoloji girişimciliği dahil olmak üzere çeşitli girişimcilik türleri vardır. Her girişimcilik türünün kendine özgü özellikleri ve zorlukları bulunur.

6. İş planı nedir?

Bir iş planı, yeni veya mevcut bir işletme için hedefleri, stratejileri ve finansal projeksiyonları özetleyen yazılı bir belgedir. Bir iş planı temel olarak şirketin hedef pazarı, rekabeti, pazarlama ve satış stratejileri, yönetim ekibi ve mali projeksiyonları hakkında bilgiler içerir.

7. Startup nedir?

Startup, yenilikçi bir ürün veya hizmet geliştirmeye ve pazara sunmaya odaklanan yeni bir iş girişimidir. Girişimler genellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösterir ve mevcut pazarları bozmayı amaçlar.

8. Venture capital nedir?

Venture capital, yatırımlarından yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından yeni kurulan şirketlere ve diğer hızlı büyüyen şirketlere sağlanan bir finansman türüdür. Risk sermayedarları, genellikle şirketteki öz sermaye karşılığında finansman sağlar ve genellikle şirketin büyümesine ve gelişmesine rehberlik etmede aktif bir rol üstlenir.